Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.08.30 00:00

Hirdetmény - II. ker. Piszke utca 34. szám alatti ingatlan gyomossága

Kulcsszavak Megosztás

A Budapest II. kerület Piszke utca 34. szám alatti ingatlan gyomossága ügyében született döntés hirdetmény útján történő közlése.

A XVII/804-6/2022. ügyiratszámon döntés született a 1028 Budapest, Piszke utca 34. szám alatti 51654 hrsz.-ú magáningatlan gyomossága ügyében.


Az eljárás során a központi ingatlan-nyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam az 51654 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát illetően. Mivel Joó Gusztáv ingatlantulajdonos a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, ezért ezen ügyfelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény útján tájékoztatom.


Az Ákr. 88. § (1) és 89. § (2) bekezdés alapján az ingatlantulajdonos Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán és a Hatóság honlapján tájékozódhat az eljárással kapcsolatban.

Közlöm az érintettel, hogy a fenti számú határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály hivatali helyiségében az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átveheti.

Az Ákr. 85. § (5) bek. b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséggel élhet az Ákr. 118. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Kifüggesztés – megjelenés első napja: 2022. augusztus 11.

Hirdetmény levételének napja: 2022. augusztus 29.

A jogorvoslat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 12.

Archív