Hirdetmény - II. kerület Zöldlomb utca 26-30. szám alatti ingatlan ügyében értesítés közigazgatási eljárás során meghozott határozatról

Archív   |   2022, június 24 - 08:26Send by email

A II. kerület Zöldlomb utca 26-30. szám alatti ingatlan ügyében született döntés hirdetmény útján történő közlése.

HIRDETMÉNY


XVII-811/2022 ügyiratszámon elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás indult a 1025 Budapest, Zöldlomb utca 26-30. szám alatti 15535/9 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaival szemben az ingatlan területéről az ingatlan előtti közterületi járda űrszelvényébe átlógó részeinek metszésének elhanyagolása miatt.


Az eljárás során a központi-ingatlannyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam a Budapest, II. Kerület 11890/1 hrsz.-ú magáningatlan tulajdonosait illetően. Mivel Cserveny Sonja tulajdonos a tulajdoni lapon rögzített adatok alapján a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem található illetve nem beazonosítható, így nem rendelkezik érvényes magyarországi lakóhellyel, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88 § (1) bek. b) pontja alapján őt hirdetmény útján tájékoztatom.


Az Ákr. 88. § (1) bekezdése alapján a résztulajdonosok Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán és a Hatóság honlapján tájékozódhat az eljárással kapcsolatban.

Közlöm az érintettekkel, hogy a határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztályán az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átveheti.


Az Ákr. 85 § (5) bek. b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséget az Ákr 112. § alapján zártam ki.

Kifüggesztés – megjelenés első napja: 2022. június 29.

Hirdetmény levételének napja: 2022. július 15.

A jogorvoslat benyújtásának határideje: 2022. július 29.