Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.07.16 00:00

Hirdetmény - II. kerület Zöldlomb utca 36-38. szám alatti ingatlan ügyében értesítés közigazgatási eljárás során meghozott határozatról

Kulcsszavak Megosztás

A II. kerület Zöldlomb utca 36-38. szám alatti ingatlan ügyében született döntés hirdetmény útján történő közlése

HIRDETMÉNY


XVII-713/2022 ügyiratszámon elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás indult a 1025 Budapest, Zöldlomb utca 36-38. szám alatti 15535/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaival szemben az ingatlan területéről az ingatlan előtti közterületi járda űrszelvényébe átlógó részeinek metszésének elhanyagolása miatt.


Az eljárás során a központi-ingatlannyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam a Budapest, II. Kerület 11890/1 hrsz.-ú magáningatlan tulajdonosait illetően. Mivel Marcinkó Anita és Gergácz Adrián tulajdonosok a tulajdoni lapon rögzített adatok alapján a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem találhatóak illetve nem beazonosíthatóak, így nem rendelkeznek érvényes magyarországi lakóhellyel, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88 § (1) bek. b) pontja alapján őket hirdetmény útján tájékoztatom.


Az Ákr. 88. § (1) bekezdése alapján a résztulajdonosok Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán és a Hatóság honlapján tájékozódhat az eljárással kapcsolatban.

Közlöm az érintettekkel, hogy a határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztályán az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átveheti.


Az Ákr. 85 § (5) bek. b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséget az Ákr 112. § alapján zártam ki.

Kifüggesztés – megjelenés első napja: 2022. június 29.

Hirdetmény levételének napja: 2022. július 15.

A jogorvoslat benyújtásának határideje: 2022. július 29.

Archív