Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.09.03 00:00

Hirdetmény - Karl Mária lakcím érvénytelenné nyilvánítási ügye

Kulcsszavak Megosztás

Karl Mária lakcím érvénytelenné nyilvánítási ügye

H I R D E T M É N Y


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § alapján értesítem az ismeretlen helyen tartózkodó Karl Máriát – utolsó ismert lakóhelye: 1023 Budapest, 02. ker., Török utca 3. 3. emelet 2. ajtó – lakcím érvénytelenné nyilvánítási ügyében Budapest Főváros II. kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya által a III/3313-4/2020. szám alatt 2020. augusztus 06. napján kelt határozat született, melynek kézbesítése meghiúsult.

Tájékoztatom Karl Máriát, hogy a fenti döntést – személyesen vagy meghatalmazottja útján – a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatánál – a 1023 Budapest, Margit utca 2-4. szám alatt – ügyfélfogadási időben átveheti.

Tájékoztatom, hogy az Ákr 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a döntés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. A hirdetmény levételét követően a megismert döntés ellen az egyes ágazati jogszabályokban foglaltak szerint élhet jogorvoslattal.


A kifüggesztés – megjelenés első napja: 2020. augusztus 17.


A hirdetmény levételének napja: 2020. szeptember 02.


A jogorvoslat benyújtásának határideje: 2020. október 02.

Archív