Hirdetmény - Tulipán utca 21. ingalan alatti fakivágás ügye

Archív   |   2020, április 7 - 13:19Send by email

Hirdetmény a Tulipán utca 21. szám alatti ingatlanon történt engedély nélküli fakivágások ügyében.

HIRDETMÉNY

A XVII/1088/2019. ügyiratszámon önkormányzati hatósági eljárás indult a 1022 Budapest, Tulipán utca 21. szám alatti 12695/4 hrsz. –ú magáningatlanon történt fakivágások ügyében. XVII/98-6/2020. számon pótlási kötelezettségről rendelkező határozat született, a 12695/4 hrsz.-ú ingatlanon történt engedély nélküli fakivágások miatt.


Az eljárás során a központi ingatlan-nyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam a 12695/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait illetően. Mivel Fleisz Mihai, Lakatos Anna Mária, Czumbil Kaplonyi Ilona-Theresia, Hund Borbála, Lieb Márta, Kaplonyi Ferenc, Fleisz Clara, Kendler Eva résztulajdonosok a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján nem rendelkeznek magyarországi lakóhellyel, ezért ezen ügyfeleket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bek. b) pontja alapján hirdetmény útján tájékoztatom.

Az Ákr. 88. § (1) bek. és 89. § (2) bek. alapján a XVII/98-6/2020. számú határozatban foglaltakról az ingatlantulajdonosok Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán és a Hatóság honlapján tájékozódhatnak.


Közlöm az érintettekkel, hogy a határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály hivatali helyiségében az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átvehetik.

Az Ákr. 85. § (5) bek. b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséggel élhetnek az Ákr. 118. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.