Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.05.04 16:33

Hirdetmény - Tulipán utca 21. ingalan alatti fakivágások ügyében

Kulcsszavak Megosztás

A Tulipán utca 21. ingalan alatti ingatlanon történt engedély nélküli fakivágások ügye.

HIRDETMÉNY


A XVII/1088/2019 ügyiratszámon önkormányzati hatósági eljárás indult a 1022 Budapest, Tulipán utca 21. szám alatti 12695/4 hrsz. –ú magáningatlanon történt fakivágások ügyében. XVII/98-3/2020. számon bírsághatározat született, a 12695/4 hrsz.-ú ingatlanon történt engedély nélküli fakivágások miatt.


Az eljárás során a központi ingatlan-nyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam a 12695/4 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait illetően. Mivel Fleisz Mihai, Lakatos Anna Mária, Tempfli Norbert, Czumbil Kaplonyi Ilona-Theresia, Hund Borbála, Lieb Márta, Varga Kinga, Fischer Bernadett, Kaplonyi Ferenc, Sradi Zsolt, Fleisz Clara, Kendler Eva, Tempfli Evelin résztulajdonosok a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján nem rendelkeznek magyarországi lakóhellyel, ezért ezen ügyfeleket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bek. b) pontja alapján hirdetmény útján tájékoztatom.


Az Ákr. 88. § (1) bekezdése alapján a XVII/98-3/2020. számú határozatban foglaltakról az ingatlantulajdonosok a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán tájékozódhatnak.


Közlöm az érintettekkel, hogy a határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály hivatali helyiségében az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átvehetik.


Az Ákr. 85 § (5) bek.b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséggel élhet az Ákr 118. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Archív