Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.05.04 17:23

Intézményvezető pályázat

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az I. számú Gondozási Központ intézményvezetői munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Pályázatot kiíró:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Meghirdetett munkahely:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat I.sz. Gondozási Központ

1027 Budapest, Bem J. tér 2.


Meghirdetett munkakör:
intézményvezető


Az állás elfoglalásának időpontja:
2020.március 11.


Munkaviszony időtartama:
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony


Vezetői megbízás:
határozott idejű, öt évre szóló


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)SzCsM. rendelet 3. számú mellékletében , az intézményvezetőre vonatkozó képesítési előírások az irányadók,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat


Pályázat benyújtási határideje:
2020. január 20.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Rácz Edit nyújt, a 06/30 545-2132 telefonszámon.


Pályázat elbírálásának határideje:
2020. februári képviselő-testületi ülés időpontja


A pályázathoz csatolandó iratok:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettsége(ek)et igazoló okirat(ok) másolata
 • büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik
 • a pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15§-nak (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvételt és a képzés teljesítését,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.


A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)


A pályázat benyújtásának módja:
postai úton és elektronikusan a [email protected] e-mail címre. A borítékra kérjük ráírni a XIII/738/2019.iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését.

A pályázat eredményesen zárult.

Archív