Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.06.06 00:00

Pályázat - Háziorvosi alapellátás 2024. évi támogatása

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pályázati felhívása a II. kerületi háziorvosi alapellátás 2024. évi támogatására

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő testülete a háziorvosi alapellátás támogatásáról szóló 8/2024.(III.27.) önkormányzati rendelete alapján a háziorvosi szolgáltatók eszközparkjának bővítéséhez, fejlesztéséhez pályázatot (a továbbiakban: pályázat) ír ki.


I. A pályázat célja:

 1. A pályázat célja, hogy az Önkormányzattal egészségügyi feladat-ellátási szerződésben álló, területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban: háziorvosi szolgáltató) eszközparkjának bővítésével, fejlesztésével a háziorvosi alapellátás hatékonysága, prevenciós kapacitása, eredményessége növekedjen, melyhez az Önkormányzat e pályázat útján elnyerhető pénzbeli támogatással (a továbbiakban: támogatás) kíván hozzájárulni.
 2. Támogatást igényelhetnek az Önkormányzattal egészségügyi feladat-ellátási szerződésben álló, és területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató).


II. A támogatás keretösszege: 10 000 000 Ft (azaz tízmillió forint)

III. A támogatás formája:


A támogatás egyösszegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.


IV. A támogatás felhasználása:
A támogatás összege tárgyévre szól.

 1. A pályázat alapján támogatás kizárólag az Önkormányzattal megkötött feladat-ellátási szerződésben foglalt háziorvosi tevékenység végzéséhez igényelhető:
  - az adott egészségügyi alapellátás biztosításához tartozó műszer, gép és egyéb gyorsdiagnosztikai eszköz (a továbbiakban: egészségügyi eszköz) vásárlásához,
  - a már meglévő egészségügyi eszköz kapacitásának bővítéséhez, korszerűsítéséhez (a továbbiakban együtt: egészségügyi eszköz beszerzés)
 2. A támogatás összege banki vagy pénzintézeti hitel, vagy kölcsönszerződés önrészéhez kizárólag abban az esetben használható fel, ha az egészségügyi eszköz tulajdonjogát a háziorvosi szolgáltató szerzi meg.
 3. Nem támogathatók a kommunikációs eszközök, az egyszer használatos eszközök, a forgóeszközök, valamint a használt eszközök beszerzése.
 4. A pályázatban szöveges formában be kell mutatni a támogatással elérni kívánt eredményt.


  V. A támogatás mértéke:

   A pályázatban megjelölt eszköz bruttó vételárának, 70 %-a de nem haladhatja meg pályázatonként 500 000 forintot.


   VI. A pályázat benyújtásának, és elbírálásának módja, helye és határideje:

   1. Egy háziorvosi szolgáltató csak egy pályázatot nyújthat be.


   A pályázat kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon annak teljeskörű kitöltésével a kapcsolódó nyilatkozatokkal és a csatolandó mellékletekkel együtt nyújtható be.


   A pályázat benyújtásának módja: email-ben ([email protected] vagy [email protected]), vagy

   személyesen előre egyeztetett időpontban a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályán (1024 Budapest, Margit krt. 15-17.).


   A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 5.


   Pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Kohlruszné Mojzes Erzsébet tel.: 06 1 346 5773, mobil: 30 159 0160


   2. A beérkezett pályázatokat elbírálásra a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatósága készíti elő. Amennyiben szükséges egyszeri hiánypótlásra van lehetőség a hiánypótlásra történő felhívás átvételétől számított 5 munkanapon belül.


   A benyújtott pályázatokról az Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a pályázat benyújtási határidejét követően 30 napon belül dönt.


   A határidőn túl beérkező, hiányosan kitöltött adatlap és nyilatkozatok nélküli, továbbá valótlan adatokat tartalmazó, pontatlan pályázatokat a Bizottság érvénytelennek tekinti.


   A Bizottság az előkészítő munkájába tanácskozási joggal a pályázat tárgya szerinti illetékes szakértőket vonhat be.


   A Bizottság jelen pályázat szerinti keretösszeget meghaladóan támogatást nem ítélhet meg. A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatban igényelt összegtől alacsonyabb összegű támogatást ítéljen meg.


   VII. A támogatási összeg elszámolása:


   A nyertes pályázóval a pályázati kiírás 2. számú melléklete szerinti tartalommal támogatási szerződést a polgármester 30 napon belül megköti.


   Az elnyert támogatási összeg a támogatási szerződés mindkét fél aláírását követően 15 napon belül átutalásra kerül a támogatott által a szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.


   Az elnyert támogatás összege kizárólag a háziorvosi szolgáltató által a pályázatban meghatározott célra használható fel.


   A támogatás elszámolási határideje 2025. január 10., határidő hosszabbítására nincs lehetőség. A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.


   Az egészségügyi eszköz tulajdonjogának átruházására, vagy használatba adására a beszerzésétől számított öt éven belül kizárólag a háziorvosi szolgáltató elidegenítésével együtt kerülhet sor, ha az új háziorvosi szolgáltató vállalja az egészségügyi eszközök további üzemeltetését. A támogatással vásárolt eszközt a háziorvosi szolgáltatónak a tárgyi eszköz könyvelésébe fel kell vezetnie.


   A támogatás pályázati célnak megfelelő felhasználását – ennek keretében különösen az egészségügyi eszköz háziorvosi szolgáltatónál történő rendelkezésre állását és üzemelését – az Önkormányzat a helyszínen ellenőrizheti. Az ellenőrzés nem érinthet a háziorvosi szolgáltatónál megvalósuló egészségügyi személyes adatkezelést.


   Bírálati szemponto
   k:

   • A pályázat pontos hiánytalan adattartalommal történő benyújtása.
   • Megfelelően világos, logikusan felépített szakmai tartalom.
   • A potenciális célcsoport definiálása.
   • A megoldandó probléma szakmailag pontos meghatározása.
   • A népegészségügyi szempontból kiemelt szűrésekhez történő alkalmazhatóság.
   • Több forrás (saját forráson kívül) igénybevétele a pályázati cél megvalósulásához.
   • A pályázat szakmai értékelő bizottság véleménye.


   Letölthető pályázati felhívás
   Mellékletek
   Adatlap
   Nyilatkozatok   Archív