Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.07.20 17:15

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Bölcsődei vezető

Kulcsszavak Megosztás

Pályázatot kiíró: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Meghirdetett munkahely: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

II. kerületi Egyesített Bölcsődék

1027 Budapest, Varsányi I. u. 32.

Meghirdetett munkakör: vezető (magasabb vezető)

Az állás elfoglalásának időpontja: 2020. szeptember 1.

Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2020. szeptember 1 – 2025. augusztus 31.

(határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítésével)

Pályázati feltételek:

Képesítési előírás a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében előírtak alapján, valamint legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat.

Pályázat benyújtási határideje: KSZK honlapon történő megjelenést követő 20. nap

Pályázat elbírálásának határideje: A benyújtást követő képviselő-testületi ülés időpontja

A pályázathoz csatolandó iratok:

  • szakmai önéletrajz,
  • a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát.

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)

Archív