Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.09.22 19:17

Pályázati felhívás főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére.

Kulcsszavak Megosztás

A Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztályán.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság

Költségvetési és Számviteli Osztályán

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal, Bp. II. ker. Mechwart liget 1.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 19. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • regisztráció államháztartási szakterületen
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása,
 • önkormányzati gazdálkodás területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkönyvi könyvelés, kötelezettségvállalások könyvelésének irányítása, ellenőrzése, elkészült utalványok érvényesítése, analitikus nyilvántartások egyeztetése, kontírozása, követelések, kötelezettségek ellenőrzése, költségvetési jelentések és mérlegjelentések, beszámolók készítése, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • A 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 • Regisztrációt igazoló dokumentum másolata.
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 55.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 23.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 7.

A munkakör betölthető: az elbírálást követően azonnal

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közigazgatási Állásportál.

A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „főkönyvi könyvelő”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: Annus Béláné a 06-20-918-6555 telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 15 napon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív