Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.07.01 00:00

Pályázati felhívás - Hajós Alfréd Sport Ösztöndíj 2022/2023.

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot ír ki a Budapest Főváros II. kerületében életvitelszerűen lakó sportolók részére, akik az általános és középiskola nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat és valamely olimpiai sportágban kiemelkedő eredményt értek el.

Pályázati Felhívás

a Hajós Alfréd Sport Ösztöndíjra

2022/2023. tanévre


Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot ír ki a Budapest Főváros II. kerületében életvitelszerűen lakó sportolók részére, akik az általános és középiskola nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat és valamely olimpiai sportágban kiemelkedő eredményt értek el.

A sport ösztöndíj évente legfeljebb tizenkét főnek adományozható. A tizenkét fő az alábbi megoszlásban részesül a sport ösztöndíjból, 10 és 14 év közötti korosztályban 6 fő, 15-19 év közötti korosztályban 6 fő.

A sport ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható, amelynek összege 250 ezer Ft/fő. A megállapított sport ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra.


A pályázaton való részvétel feltételei:

 • legalább 1 éve a kerületben állandó lakóhellyel rendelkezik,
 • megelőző évi tanulmányi eredménye legalább 3,51-ös átlagot eléri,
 • valamely olimpiai sportágban magyar országos bajnokságon I-VI. helyezést, illetve európai
 • vagy világversenyen I-VI. helyezést ért el,
 • tárgyévi minimális életkora 10. betöltött életév, maximális életkora a tárgyévben be nem
 • töltött 20. életév.


Pályázni a melléklet szerinti kitöltött Pályázati adatlap benyújtásával lehet.


A pályázathoz csatolni kell

 • rövid szakmai önéletrajzot, az eddigi sportolói tevékenység bemutatását,
 • az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát,
 • a bizonyítvány másolatát,
 • sportegyesületi tagsági jogviszonyának igazolását, támogató javaslatát,
 • az országos szakszövetség igazolását az elért sporteredményről.

A 18 év alatti pályázók esetében a pályázatot a törvényes képviselő nyújthatja be.


A pályázati kérelmeket az alábbi címre kell benyújtani:

[email protected]


A pályázati kérelmek beérkezésének határideje:

2022. június 30. (csütörtök) 16 óra

A döntésről a pályázók szeptember 30-ig írásban kapnak értesítést.

Letölthető pályázati felhívás

Adatkezelési tájékoztató


Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata

Hajós Alfréd Sport Ösztöndíj

PÁLYÁZATI ADATLAP

Név: Születési idő: hely: Állampolgárság:
Születési név: Édesanyja leánykori neve:
Adóazonosító jele: TAJ száma:
Lakcím: Telefon:
Levelezési cím: E-mail:
Szülő vagy gondviselő neve: címe:Telefon/email Számlavezető bank neve: Bankszámlaszám:
Oktatási intézmény neve: címe:Telefon/email
Sportág megnevezése:
Sportegyesület neve ahol jelenleg sportol: Címe: Levelezési címe: Telefonszáma: Edzőjének neve:Elérhetősége: .
Dátum:..................................... Aláírás:.........................................................
Mellékletek:1.)Rövid szakmai önéletrajz, az eddigi sportolói tevékenység bemutatása2.) Oktatási intézmény vezetőjének támogató javaslata3.) Iskolai előmenetel igazolása – bizonyítvány másolat4.)Sportegyesületi tagsági jogviszony igazolása5.)Országos Szakszövetségi igazolás az elért eredményekről, támogató javaslat, sportegyesületi támogató javaslat.

Archív