Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.11.01 00:00

Pályázati felhívás - III. számú Gondozási Központ intézményvezető

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a III. számú Gondozási Központ intézményvezetői munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Pályázatot kiíró:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Meghirdetett munkahely:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat III. sz. Gondozási Központ 1028 Budapest, Kazinczy u. 47.


Meghirdetett munkakör:
intézményvezető


Az állás elfoglalásának időpontja:
2021. január 1.


Munkaviszony időtartama:
határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony


Vezetői megbízás:
határozott idejű, öt évre szóló


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)SzCsM. rendelet 3. számú mellékletében , az intézményvezetőre vonatkozó képesítési előírások az irányadók,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat


Pályázat benyújtási határideje:
2020. október 31.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Rácz Edit nyújt, a 06/30 545-2132 telefonszámon.


Pályázat elbírálásának határideje:
2020. novemberi képviselő-testületi ülés időpontja


A pályázathoz csatolandó iratok:

 • szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
 • a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai gyakorlatot igazoló okirat,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát,
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvételt és a képzés teljesítését,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.


A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1.)


A pályázat benyújtásának módja:
postai úton és elektronikusan a [email protected] e-mail címre. A borítékra kérjük ráírni a XIII/520/2020.iktatószámot, valamint a munkakör megnevezését

Archív