Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.04.10 11:58

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - intézménvezető (Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda)

Kulcsszavak Megosztás

Pályázatot kiíró: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Meghirdetett munkahely: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda

1024 Budapest, Fillér utca 29.

Meghirdetett munkakör: magasabb vezető – igazgató (intézményvezető)

Az állás elfoglalásának időpontja: 2024. augusztus 1.

Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2024. augusztus 1 – 2029. július 31.

(határozatlan időre szóló köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésével)

Pályázati feltételek:

  • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges (a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023.(VIII.30.) Korm.rendelet 2.sz. melléklete),

  • közoktatás-vezetői szakvizsga,

  • legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

  • büntetlen előélet.

Pályázat benyújtási határideje: 2024. március 31.

A pályázathoz csatolandó iratok:

  • szakmai önéletrajz,

  • a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok

másolata,

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

  • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves szakmai program,

  • pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad:

Rácz Edit 06 30 545 2132, [email protected]

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)

A pályázat benyújtásának módja:

  • postán egy példányban, és ezzel egyidejűleg

a következő e-mail címre is: [email protected]

A pályázat elbírálásának várható határideje: a Képviselő-testület májusi ülésének időpontja

A pályázat megjelenésének helye: Önkormányzat honlapja, Budai Polgár, kozigallas.gov.hu

B u d a p e s t, 2024. január 29.

Örsi Gergely

polgármester

Archív