Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.05.21 16:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - intézményvezető

Kulcsszavak Megosztás

Meghirdetett munkakör: intézményvezető (magasabb vezető)

Pályázatot kiíró: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Meghirdetett munkahely: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Család- és Gyermekjóléti Központ

1027 Budapest, Horvát u. 2-12.

Meghirdetett munkakör: intézményvezető (magasabb vezető)

Az állás elfoglalásának időpontja: 2020. július 15.

Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2020. július 15. – 2025. július 14.

(határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítésével)

Pályázati feltételek:

Képesítési előírás a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletében előírtak alapján,

valamint legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat.

Pályázat benyújtási határideje: KSZK honlapon történő megjelenést követő 20. nap

Pályázat elbírálásának határideje: A Képviselő-testület júniusi ülés időpontja

A pályázathoz csatolandó iratok:

  • szakmai önéletrajz,
  • a feladat ellátásához szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát.

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)

Budapest, 2020. április 23.

Őrsi Gergely

polgármester

Archív