Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.09.22 19:06

Pályázati felhívás - költségvetési ügyintéző

Kulcsszavak Megosztás

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztályán költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan idejű


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
Budapest II. ker. Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 19. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi felsőfokú vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei költségvetésének kezelése.
 • Képviselő-testületi előterjesztések, rendelet-tervezetek számszaki adatainak összesítése.
 • A gazdálkodást érintő előirányzat-módosítások elkészítése és az intézmények részére történő megküldése.
 • Részvétel kimenő írásos anyagok elkészítésében.


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • Mérlegképes könyvelői szakképesítés
 • közigazgatási szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,
 • jó táblázatkezelési tudás.


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 55.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 6.


A pályázat elbírálásának határideje:
2020. szeptember 30.


A munkakör betölthető:
2020. október 19.


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál.


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „költségvetési ügyintéző”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: Annus Béláné a 06-20-918-6555 telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. Az érvényes pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelelnül zárult.

Archív