Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.07.28 00:00

Tanulmányi ösztöndíjpályázat 2022/2023. tanév

Kulcsszavak Megosztás

A II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot ír ki a kerületben lakó, kiemelkedő tanulmányi eredményű, hátrányos helyzetű diákok részére.

Pályázati felhívás

Tanulmányi ösztöndíjra a 2022/2023. tanévre


A II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot ír ki a kerületben lakó, kiemelkedő tanulmányi eredményű, hátrányos helyzetű diákok részére. Az ösztöndíj összege 10 hónapra (egy tanulmányi évre) szól. Havi összege 5.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjed. A megállapított ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra.


A pályázaton való részvétel feltételei:

1. a II. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, általános vagy középiskola 5-13. évfolyamán tanuló nappali tagozatos diák,

  • az év végi (2021/2022. tanév) tanulmányi eredménye eléri a 4,7-es átlagot,
  • a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja a mindenkori bruttó minimálbér 60%-át, ami jelenleg 120 000 Ft,
  • előnyt élvez az a pályázó, aki tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen helyezést ért el

2. kerületi gyermekotthonban, vagy II. kerületi nevelőszülőnél elhelyezett általános vagy középiskola 5-13. évfolyamán tanuló nappali tagozatos diák,

  • az év végi (2021/2022. tanév) tanulmányi eredménye eléri a 4,0-ás átlagot,
  • előnyt élvez az a pályázó, aki tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen helyezést ért el.


A Pályázati adatlap és jövedelemnyilatkozat
letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.masodikkerület.hu).


A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

  • a tanulmányi eredményt, illetve a kiemelkedő tanulmányi, művészeti és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolatát,
  • lakcímkártya másolatot, illetve
  • a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek esetében:

- a gyermekotthon igazolását,

- a pályázó gyámi fenntartásos folyószámlájáról igazolást,

- a gyermek mellett a megállapodás aláírására jogosult törvényes képviselő nevét és képviseleti jogosultságát.

  • az 1) pont szerinti pályázók esetében az együtt élő jövedelemmel rendelkező családtagok nettó jövedelem (három havi átlagkereset), táppénz, nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások illetve támogatások (szociális juttatások, álláskeresési járadék, munkanélküli járadék, munkanélküli segély, családi pótlék, ösztöndíjak, stb.) igazolását. Az ellátatlanság igazolására a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által kiadott igazolást kell mellékelni.


A pályázati kérelmet aláírva, elektronikusan az alábbi címre kell benyújtani:

  1. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Gottfriedné Tomka Fruzsina részére: [email protected]

A pályázati kérelmek beérkezésének határideje: 2022. július 27. (kedd)


A döntésről a pályázók szeptember 30-ig írásban kapnak értesítést.

Pályázati adatlap
Jövedelemnyilatkozat

Archív