Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.05.04 17:16

Városrendezési ügyintéző pályázat

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet városrendezési munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság

Településkép-védelmi Osztályán

városrendezési ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozatlan

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség:
 • felsőoktatásban szerzett műszaki szakképzettség (építészmérnök, magasépítő üzemmérnök, településmérnök, építőmérnök vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség)
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • településképi eljárásokról általános tájékoztatás adása
 • bejelentési dokumentációk alapján a főépítészi álláspont előkészítése
 • bejelentési dokumentációk alapján a hatósági döntés előkészítése
 • lakossági bejelentések kivizsgálása, eljárás lefolytatása
 • képviselő-testületi előterjesztések készítése

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • építészmérnök, ill. településmérnök szakképzettség
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 55.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2019. október 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 6.

A munkakör betölthető: az elbírálást követően azonnal

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közigazgatási Állásportál


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését:„városrendezési ügyintéző”


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5580, illetve a szakterület részéről: Nemcsics Ildikó osztályvezető, 06-30/560-3936 telefonszámon.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 15 napon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.

Archív