Bölcsődei férőhelyek létrehozása Budapest II. kerületében

Pályázati azonosító: RRF-1.1.2-21-2022-00053

A projekt megvalósításának kezdete 2022.04.01.
Záró elszámolás benyújtásának határideje 2024.12.30.
Összköltség (Ft) 447 739 680

Budapest II. kerületének Önkormányzata fenntartásában 6 bölcsőde működik (Pasaréti úti, Varsányi Irén utcai, Hidegkúti, Budagyöngye, Hűvösvölgyi Mobil, Törökméz) aktuális adatok szerint összesen 390 alapellátási és 54 gyermekfelügyeleti férőhellyel. A 86.708 fős lakosságú kerületben a bölcsődei ellátást igénylők száma hosszú évek óta meghaladja a férőhelyek számát, annak ellenére, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten, saját forrásból bővítette a bölcsődei férőhelyek számát a Budagyöngyében, a Hűvösvölgyiben és a Törökmézben. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ugyan a születések száma stagnál, de a bölcsődei igények száma nő; míg korábban jellemzően csak a 2. életévüket betöltött gyermekek elhelyezését igényelték, 1-2 éve fél, egy éves gyermekek bölcsődei ellátását is kérik.

A családokért felelős miniszter megbízásából 2020 novemberében felmérés készült az önkormányzatok bölcsődei fejlesztési igényeiről, ahol kerületünk 100 férőhely kialakítását, 2 telephely korszerűsítését jelölte meg, a korszerűsítésre váró telephelyeken azonban férőhely bővítésére nincs lehetőség, ezért a jelen pályázatban megjelölt két ingatlanban alakítanánk ki új bölcsődéket.

Völgy u. 31/b

Az önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg használaton kívül álló egykori lakóépület - az örökhagyó végakaratával összhangban álló hasznosítással - új funkciót kap, egy csoportszobás (12 fő) bölcsődét alakítunk ki. Az ingatlan autóval és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető, az utcában parkolóhelyek állnak rendelkezésre, az 56; 56/A; 61 jelű villamosok megállója közvetlen közelségben található. A kialakítandó intézmény a Hűvösvölgyi út 12/b alatti Budagyöngye Bölcsődébe jelentkező, férőhely hiányában elutasított gyermekek elhelyezésében is megoldást nyújthat. Az épület bővítése építési engedély köteles.

Tervezett funkcionális kialakítás: az új belső elrendezés során a fő épületszintre, a földszintre kerülnek az elsődleges bölcsődei funkciók: bejárati előtér, gyermek átadó, öltöztető ruhatár, gyermek fürdető, valamint egy csoportszoba közvetlen kapcsolattal, kijárattal a kerti teraszra. A földszint hátsó udvar felőli traktusában a meglévő lépcső helyén étellift létesül, kapcsolódva a személyzeti teakonyhához, ami mellett egy kamra is található. A bejárat mellett akadálymentes, és szülői használatú vizesblokk kerül elhelyezésre. Az alagsor hátsó pince zónájában kiegészítő funkciójú helyiségeket alakítunk ki. A homlokzati, udvarra néző traktusba a gazdasági-üzemeltetési helyiségek kerülnek: vezetői iroda, melegítőkonyha, valamint az alsó udvar szintjén kialakított játszóudvarhoz kapcsolódóan egy külső megközelítésű gyermek mosdó/wc, továbbá egy ugyancsak külső bejáratú játék, kerti eszköz raktár. A hátsó alagsori traktusba kerül a mosoda-szárító, szennyes ruha és tisztaruha raktár. A bejárat mellé kerül női személyzeti mosdó/ wc, öltöző, zuhanyzó, valamint egy karbantartói férfi mosdó/wc . Az alagsorral egy szintben lévő hátsó kert is füvesített játszókertként lesz kialakítva. Ez lenne a második számú, tágasabb játszókert, homokozóval és az előírt kültéri játékokkal felszerelve, kialakítása külön kert – táj - környezetrendezési terv alapján történik.

Jurányi u. 1-3. – Varsányi Irén u. 36.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő volt iskolaépület földszintjének egy meghatározott, kijelölt részén alakítjuk ki a 2 csoportszobás bölcsődét (2x12 fő). A létrejövő férőhelyek segítenék a jelentős számú vízivárosi bölcsődei igények teljesítését, hiszen a szomszédos Varsányi I. utcai bölcsőde a legkisebb férőhellyel rendelkező intézményünk, bővítésére nincs lehetőség, az elutasított gyermekeknek a Törökmézt ajánljuk fel, ezáltal mind a Varsányi, mind a Törökméz valamelyest tehermentesül. Az építés nem engedélyköteles, csak településképi bejelentés köteles lesz.

Meglévő épület átalakításáról lévén szó, a hangsúlyozottan egyedi adottságok és kötöttségek mellett számos előírást kell figyelembe venni. A funkcionális kialakítás lehetőségét meghatározza a bejárat helye, továbbá a rendelkezésre álló hasznos alapterület nagysága (363,40 m2 nettó alapterület, 498,15 m2 bruttó alapterület). Ehhez csatlakozik az udvar területe, mely terasz és játszókert céljára hasznosítható. A sarokbejárat diagonálisan szimmetrikus belső alaprajzi elrendezést generál, illetve tesz lehetővé: bal oldalon az igazgatási-gazdasági-üzemeltetési szárny alakítható ki, míg a jobb oldalon kap helyet az oktatási-nevelési zóna. A fogadó előtérből nyílik a gyermekkocsi tároló, a gyermeköltöző-átadó-ruhatár, onnan nyílik a gyermek fürdő, gyermekmosó, wc. Innen kerülnek a gyerekek a gyerekszobákba. Az utcai oldalon 2 db egybenyitható csoportszoba kerül kialakításra. A gyerekszobák közelében kap helyet a gondozói személyzeti szoba, női öltöző, mosdó/wc, továbbá teakonyha jelleggel kialakított személyzeti étkező, amit az udvari bejárattal rendelkező tálaló/melegítő konyha szolgál ki, ahová az ételt a Varsányi Bölcsődéből szállítják be, vagy külső beszállító biztosítja.


Sajtóközlemény - Bölcsődei férőhelyek létrehozása Budapest II. kerületében