2023. március 24.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat pályázata

Kulcsszavak Megosztás

Pályázatok pesthidegkúti társadalmi szervezetek (egyházak, civil szervezetek és nyugdíjasklubok) támogatására.

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat a 2023. évre pályázatot írt ki a Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek (egyházak, civil szervezetek és nyugdíjasklubok) kulturális, művészeti, szabadidős és sporttevékenységeinek támogatására.


A pályázat benyújtásának határideje: 2023. MÁJUS 2. (hétfő).
A postára adás határideje április 28., péntek.
A határidőn túl beérkező pályázatok érvénytelennek minősülnek és elutasításra kerülnek.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 4 100 000 Ft. A támogatás mértékének felső határa: 500 000 Ft. A pályázati támogatás intenzitása: max. 50%.
Pályázni kizárólag a 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakban megvalósuló, vagy már megvalósult programmal/programokkal lehet!
A támogatás kizárólag a megpályázott program(ok)hoz kapcsolódó, dologi jellegű kiadások fedezetére szolgál, nem fordítható általános működési költségekre (közüzemi költségek), étkezési költségekre (étel-ital), rendszeres személyi, bérjellegű kifizetésekre, valamint felújítási és beruházási kiadásokra (tárgyieszköz-beszerzés)!

A pályázati kiírás (pályázati adatlap, pályázati fedlap, nyilatkozatok, útmutató) letölthető a II. Kerületi Önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu.  

A pályázat formai követelményei: a kitöltött pályázati adatlapot, pályázati fedlapot, nyilatkozatokat lezárt borítékban, „PHVÖK által kiírt pályázat” megjelöléssel 1 példányban kell benyújtani kizárólag postai úton, tértivevényes levélben az alábbi címre: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 1277 Budapest 23, Pf. 21.
A kitöltött pályázati dokumentációkat kérik online (szkennelve) is beküldeni az [email protected] címre!

További felvilágosítás: Őryné Ormándi Csilla referens: (06 1) 346-5557, [email protected] e-mail-címen keresztül.

Címlap