A szociális munka napján

Kulcsszavak Megosztás

A szociális munka napja alkalmából 2019 után ismét közösen ünnepelhetett az ágazat.

A szociális ágazatban dolgozók bérrendezése még nem valósult meg, de a kerület vezetése különösen fontosnak tartja a meglévő szakemberek megtartását és az üres álláshelyek betöltését, ezért az erkölcsi megbecsülésen túl anyagi támogatásokban is igyekszik elismerni az itt dolgozók munkáját. Ezt szolgálja a kerületi bérpótlék, a kétheti alapilletménynek megfelelő jutalom, vagy a szociális munka napjához kapcsolódó pénzbeli jutalom az ágazat dolgozóinak. Ez utóbbiban mind az önkormányzati fenntartású intézmények, mind az ellátási szerződés alapján a feladatot ellátó Gondviselés Háza Gondozási Központ munkatársai részesülnek.

Ezenkívül a II. Kerületi Önkormányzat úgy döntött, hogy idén a megnövekedett havi rezsikiadások miatt az önkormányzati fenntartásban működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak rendkívüli szociális támogatásban részesülnek öt hónapon át.


A szociális ágazat munkatársainak kiemelkedő munkája elismeréseként november 15-én napon adták át a polgármesteri és az osztályvezetői kitüntetéseket. Idén négyen részesültek polgármesteri és öten osztályvezetői elismerésben. Őrsi Gergely polgármester a Trófea étteremben rendezett díjátadó előtt külön köszönetet mondott az ágazat dolgozóinak, akik mindannyian felelősségteljesen, áldozatkészen és nagy szakmai alázattal végzik a munkájukat, ami a koronavírus-járvány idején különösen megmutatkozott.

Polgármesteri dicséret

Merényi Valéria (I. Sz. Gondozási Központ)
Több mint öt évig volt az idősek nappali ellátásának vezetője, számos rendezvényt és színvonalas programot szervezett. Munkájának eredménye a klubtagok jókedvében, örömtől sugárzó arcában és hálás köszönetében volt mérhető. Jelenleg a házi segítségnyújtás vezetője. Empatikus, megbízható, türelmes együttműködő, munkáját odaadással végzi. Megszerzett tudását hatékonyan használja fel az intézmény minőségi munkájához.

Gondy-Domán Mónika (II. Sz. Gondozási Központ)
Gondozó a demens nappali ellátásban. Már több mint húsz éve segíti a II. kerület idős lakosait, – kezdetben a házi segítségnyújtást igénylőket – szakértelemmel és igazi emberi odafordulással. A demens időseket fogadó nappali ellátás elindulásakor részt vett a működés rendjének kialakításában és szakmai képzéseken, valamint, hogy bővüljenek az ellátáshoz kapcsolódó ismeretei. Tapasztalata és szakmai alázata nagymértékben segíti az ellátás magas színvonalát.

Csákvári Józsefné (III. Sz. Gondozási Központ)
Gondozó a nappali ellátásban. A koronavírus-járvány kezdetétől igazi csapattagként dolgozott, rendkívüli teljesítménnyel állt helyt egy nagyon nehéz időszakban. Mindenkivel azonnal megtalálja a közös hangot. Tevékenyen vesz részt az idősek klubja rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, munkatársait segíti. Az intézmény munkatársa másfél évtizede.

Bicskeiné Mayer Erzsébet (II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ)
2012. október 1-jén az akkori gyermekjóléti központ vezetői pozíciójának betöltésére érkezett az intézménybe. A 2016-os intézményi strukturális átalakulás óta a feladataiban és létszámában folyamatosan bővülő központ szakmaiegység-vezetői feladatát látja el. Kollégái mindig számíthatnak segítségére, a vírushelyzet alatt is törekedett az érdekek egyensúlyának megtartására a folyamatosan változó szakmai és társadalmi környezetben. Aktívan részt vett az újonnan bevezetett gyermekvédelmi informatikai rendszer megismerésében, a kollégákkal való megismertetésében.

Osztályvezetői kitüntetések

III. Sz. Gondozási Központ:

Szalai Györgyné: gondozó a házi segítségnyújtásban, aki a koronavírus-járvány kezdetétől részt vett az ellátottak ellátásában. Igazi csapattagként dolgozott és erőn felül teljesített a járvány legnehezebb pillanataiban is. 23 éve dolgozik a házi segítségnyújtás területén. Empátiával, türelemmel, tisztelettel bánik a segítségre szoruló emberekkel. Hivatásának tekinti az idős emberek segítését, jó kapcsolatot ápol a gondozottakkal és hozzátartozóikkal.

Wolf Ildikó: gondozó a házi segítségnyújtásban, aki igazi csapattagként vett részt a koronavírus-járvány kezdetétől az ellátásban. A legnehezebb pillanatokban is erőn felüli teljesítménnyel állt helyt. Tíz éve dolgozik a házi segítségnyújtás területén, azt megelőzően 16 évig ápolta nagymamáját és rendszeresen vett részt eltűnt emberek keresésében, különböző mentési munkákban (árvíz, összedőlt épületek). Hivatásának tekinti az idős emberek segítését.

II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ:

Balog Katalin utcai szociális munkás 2018 szeptemberétől dolgozik az intézményben. Vidám, temperamentumos személyiségével új lendületet vitt az Erő(d)tér prevenciós munkájába. Kreatív ötleteivel, szervezőkészségével sikerült megújítani az Erő(d)tér kínálatát az oda látogató gyerekek számára. Aktívan vesz részt a táboroztatásában, szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában.

Zsigmond Matild 2018 októberétől asszisztensként dolgozik az intézményben. Ő kerül először kapcsolatba az ügyfelekkel, akik első benyomásaikat az ő munkája alapján szerzik. Tilda hatékonyan támogatja a kollégák munkáját is, empatikus, kiváló szervező, lelkiismeretes. Idén szerezte meg szociális munkás oklevelét. Ez év tavaszától kiemelkedő munkát végzett a kerületünkbe érkező és a polgármesteri hivatal részéről támogatásban részesülő, az ukrajnai háború elől menekülő családok segítésében, ügyeik intézésében.

Huszár Krisztina 2018 szeptemberétől óvodai és iskolai szociális segítőként dolgozik, 2020-tól a csoport koordinátori feladatait is ellátja. Az oktatási-nevelési intézményekkel hatékony, jól működő szakmai kapcsolatot alakított ki. Rendszeresen él a szakmai továbbképzések lehetőségével. Jelentős szerepet vállalt az óvodai és iskolai szakmai csoport kohéziójának erősítésében, nagymértékben segítette szakmai fejlődését. Immár két nyáron is részt vett a kerületi gyermekek velencei táboroztatásában, a tábor szervezésében.

Címlap