Bölcsődei jelentkezés 2021/2022

Címlap   |   2021, március 23 - 12:13Send by email

Tájékoztató a bölcsődei jelentkezésekről és a felvételi eljárásról.

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A szülők felvételi kérelmüket az óvodai előjegyzések időpontjával megegyezően, a 2021/2022. gondozási évre 2021. május 3-től 7-ig tartó héten - a bölcsődei felvételi adatlap kitöltésével - közvetlenül a bölcsődék vezetőihez nyújthatják be.

A felvételi kérelmet a bölcsőde vezetője elbírálja és döntést hoz a gyermek felvételéről vagy elutasításáról. A szülők a döntésről értesítést kapnak.

Az elutasító döntés tartalmazza az elutasítás tényét, indokát, az esetleges későbbi bölcsődei felvétel időpontját, a jogorvoslati lehetőséget. A jogorvoslatra rendelkezésre álló határidő a közléstől, annak hiányában a tudomásra jutástól számított 8 nap.

Másodfokon a fenntartó dönt.

Bölcsődében a gyermek húszhetes korától harmadik életévének betöltéséig gondozható. Amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre –és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja-, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig. Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődékről bővebb információ itt található  >>>

A felvételhez szükséges „adatlap” és „jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításáról” nyomtatvány a II. kerületi Egyesített Bölcsődék honlapján található  >>>

Budapest, 2021. március

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat