2024. április 12.

Ellátások összege emelkedett

Kulcsszavak Megosztás

Az összeg mellett több esetben a jövedelemhatár is nőtt.

A II. Kerületi Önkormányzat az adott élethelyzetre való tekintettel, az egyéni szociális és jövedelmi viszonyokat figyelembe véve széles körű támogatást nyújt, többek között létfenntartási, lakhatási, hátralékkezelési, gyermekvédelmi és gyógyszertámogatás formájában. A szociális támogatások mindig rászorultságon alapulnak, de a jogosultsági kritériumok egyes ellátások esetén változnak. A képviselő-testület márciusi ülésén a szociális rendelet módosításával döntött egyes szociális támogatások feltételrendszereinek változtatásáról, szem előtt tartva az aktuális gazdasági helyzetet is.
Több ellátási forma esetében emelkedett a jövedelemhatár április 1-jétől, illetve bizonyos ellátások összege is emelkedett.

A rendeletmódosítással a tavalyi év után ismét jelentősen emelték a rezsiköltséghez nyújtott lakhatási támogatásra való jogosultság egy fogyasztási egységre jutó jövedelemhatárát, többtagú háztartás esetében 142 500 Ft-ra, egyedül élő személy esetében pedig 156 750 Ft-ra.

A hátralékkezelési támogatásra való jogosultság jövedelem-értékhatára szintén emelkedett, megállapítható azon háztartások részére, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 128 250 Ft-ot, egyedül élő személy esetében pedig a 142 500 Ft-ot.

Létfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a létfenntartása tartósan veszélyeztetett, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Ennek a támogatási formának a jogosultsági feltétele is változott: megállapítható azon családok részére, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 142 500 Ft-ot, egyedül élő személy esetében pedig a 156 750 Ft-ot.

A temetési támogatás esetén a támogatási összeg felső határa 100 000 Ft-ra emelkedett.

A rendeletmódosítással az önkormányzat szélesebb körben kívánja támogatni a gyermeket nevelő családokat is, ezért a rendszeres formában nyújtott gyermeknevelési támogatás esetében ismét emelkedett a jogosultság megállapításának jövedelemhatára. Megállapítható a támogatás, amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.

A betegápolási támogatásra való jogosultság feltétele is változott, azon tartósan beteg nagykorú hozzátartozóját ápoló személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot, egyedül élő személy esetében pedig a 99 750 Ft-ot, és az ápolt személy havi jövedelme nem haladja meg a 199 500 Ft-ot.

A térítésmentes oltóanyag támogatására való jogosultság (rotavírus ellen, illetve meningococcus B ellen) esetében azon kétéves kor alatti gyermekek részére állapítható meg a támogatás, ahol a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 85 500 Ft-ot.


Részletes tájékoztatás az Ellátási Osztály munkatársaitól kérhető a (06 1) 346-5700-ás telefonszámon.
A támogatások pontos feltételei megtalálhatók, illetve a nyomtatványok letölthetők a honlapon az Ügyleírások címke alatt.

A kérelmeket a szükséges mellékletekkel ellátva személyesen a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (1023 Margit utca 2–4.) vagy postai úton lehetséges benyújtani.

Címlap