2021. január 15.

Ez történt 2020-ban a II. kerületben

Kulcsszavak Megosztás

Évet értékeltek a II. kerületi önkormányzat alpolgármesterei és képviselői.

Dr. Varga Előd Bendegúz
alpolgármester, a 6. vk. önkormányzati képviselője
(MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
Költségvetés, pénzügy, településüzemeltetés, sport

- A pénzügyekért és a költségvetésért felelős helyettesként megnyugvással tölt el, hogy a folyamatos bevételelvonások ellenére önkormányzatunk a megfontolt és jól előkészített költségvetés révén teljesíteni tudta vállalásait az elmúlt évre.
A gépjárműadó-elvonás, az idegenforgalmi adó eltörlése és a parkolási díjak ingyenessé tétele miatt feszített gazdálkodás mellett tudtuk úgy üzemeltetni a kerületet, hogy közben látványos javulást értünk el a köztisztaságban és az infrastruktúra állapotában.
A közösségi költségvetésre szánt 100 millió forintot a járvány elleni küzdelem keretében a hivatal és a hozzá tartozó intézmények (egészségügy, szociális ellátórendszer, óvodák és bölcsődék stb.), valamint önkormányzati tulajdonú társaságok védőfelszerelésének és fertőtlenítőszerének biztosítására, kerületi polgárok és vállalkozások támogatására fordítottuk. Az önkormányzat közel 50 ezer maszkot biztosított ingyenesen a kerületi lakosság számára.
Emellett képesek voltunk folyamatos kedvezményeket biztosítani a kerület járványhelyzet miatt nehézséget szenvedő polgárainak és vállalkozásinak. A Fény Utcai Piac Kft. kezdeményezésemre adott jelentős bérletidíj- és üzemeltetésiköltség-kedvezményt a kereskedőknek.
Külön öröm számomra, hogy a járványveszély ellenére jelentős beruházások történtek a tavalyi évben. Megépültek a Marczibányi téren a körforgalmak, folyamatosan újítjuk fel útjainkat, megújult a Mechwart liget, a Fenyves park és a Vérhalom tér. A parkok mellett játszótereinken is megtörténtek a játszóeszköz-felújítások. A közlekedésbiztonság javítása érdekében K+R parkolókat, gyalogátkelőhelyeket, szintből kiemelt kereszteződéseket építettünk, illetve biztonságos parkolóhelyek kialakításával segítettük a tömegközlekedés forgalmát.
Büszke vagyok arra, hogy 2020-ban első alkalommal 12 fiatal sportolónak adhattunk Hajós Alfréd-sportösztöndíjat.
Régi elképzelésem volt a Pusztaszeri úton a barlang és a körforgalom közötti szakaszon a középszigeten történő fasortelepítés. Ez év őszén végre ez is megvalósult. Csak itt több, mint kétszáz fát telepítettünk, de a kerületben ezenfelül is több száz fát ültettek idén ősszel. Látványos az új fák mennyisége.
A fővárostól átvett ingatlanokon elindult a Csalit–Csatárka park tervezése, majd kivitelezése. Külön öröm, hogy a Fővárosi Vízművektől sikerült átvenni a József-hegyi kilátót, ahol szintén rekreációs területet fogunk kialakítani. Végre mindkét területnek felelős, gondos gazdája lesz!
Elérhetőségek: (06 1) 346-5551, e-mail: [email protected]Berg Dániel
alpolgármester, önkormányzati képviselő
(Momentum, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
Nemzetközi kapcsolatok, EU-s források, okoskerület, kultúra, digitalizáció és innováció

- 2020 mindannyiunkat próbára tett, és közösségünk a kihívások ellenére is helytállt. Márai így ír: „csak egy ember tud erőt adni a másiknak, ha bajban van”. Felemelő érzés volt látni, ahogy Buda polgárai egy tomboló világjárvány és az egyre súlyosabb gazdasági válság alatt szolidaritással, emberséggel fordultak egymáshoz. Én is e közösségből merítek erőt a legnehezebb pillanatokban, ezért köszönöm példamutató magatartásukat.
A körülmények dacára is szép számmal értünk el sikereket kerületünkben. Minden héten kint voltunk a piacokon képviselőtársaimmal, hogy mindenki számára maszkot és védőfelszerelést biztosítsunk. Megszerveztük a Budai Riadóláncot is, így közvetlen kapcsolatban tudtunk maradni, és önkénteseink tudtak segíteni a bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben.
Igyekeztünk segíteni a nehéz helyzetbe került budai családoknak bérpótló, gondozási és albérletidíj-támogatásokkal is. Mentőcsomagot biztosítottunk a túlélésért küzdő helyi vállalkozásoknak, hogy ne menjen füstbe évek kemény munkája. Előterjesztésem alapján támogatást nyújtottunk a kerület független színházainak, hogy megóvjuk Buda kulturális életét.
Sikerült előkészíteni és elindítani egy ambiciózus, jövőbe mutató kerületfejlesztési programot is. A Margit-negyedben az üres önkormányzati ingatlanokat helyi művészek, civilek, innovatív vállalkozások vehetik használatba. Így megőrizzük Buda kulturális értékeit, elérve, hogy a Margit körút méltó legyen régi nagy híréhez, és egyben új értéket is teremtünk.
2021-ben továbbra is kiemelt prioritásom lesz, hogy megtöltsük élettel Buda kapuját! A Margit-negyedért felelős szakmai testület elnökeként jeles urbanistákkal, építészekkel, művészekkel és civilekkel dolgozhatok együtt, és sok jó gyakorlatból meríthetünk. Hiszem, hogy amit meg lehet valósítani Prágában, Bécsben és Berlinben, az nálunk is lehetséges! Bízom abban, hogy a budai kulturális és közösségi élet felpezsdítését szolgáló városrésznek egyben gazdaságélénkítő hatása is lesz.
Célom megvalósítani a kerület közösségi költségvetési programját, hogy a helyiek dönthessenek arról, milyen kezdeményezéseket támogassunk idén.
Mindent meg fogunk tenni, hogy megóvjuk a budaiak egészségét és jólétét. Számíthatnak ránk, és mi is számítunk Önökre!
Kérem, keressenek bizalommal, ha van észrevételük, javaslatuk munkámmal kapcsolatban!
Sikerekben gazdag, egészséges és biztonságos új évet kívánok minden budai polgárnak!
Elérhetőségek: (06 30) 310-0359, e-mail: [email protected]Kovács Márton
alpolgármester, a 11. vk. önkormányzati képviselője
(Párbeszéd Magyarországért, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
Oktatás és szociális ügyek, környezetvédelem, civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok

- Túl vagyunk egy nehéz éven, amelynek nagy tervekkel indultunk neki, de a megvalósítást sok esetben hátráltatta a koronavírus-járvány. A nehezített körülmények ellenére számos területen sikerült előrelépést elérnünk mind a választókerületemben, mind az alpolgármesteri munkám során.
Körzetemben – a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) együttműködve – elkészült a hűvösvölgyi Akadémia előtti P+R parkoló felújítása és bővítése, újabb parkolóhelyek létesültek, fákat és cserjéket ültettek. Az ott lévő kutyafuttató is hamarosan átalakulhat, a fővárossal közösen a régi helyett a kis és nagyobb testű kutyáknak két kisebb kutyafuttató épülhet.
A közlekedésbiztonságot szolgálja, hogy a Kuruclesi út és a Budenz út találkozásánál megvilágított zebra épült, amelyen a közelben lévő és szintén felújításon átesett játszótérre igyekvők is nagyobb biztonságban kelhetnek át.
A területet érintő idei tervekben szerepel a Lotz Károly utcai rendelő felújítása, akadálymentesítése.
Tavaly sikerült megállapodnunk a fővárosi, a XII. kerületi és a budakeszi önkormányzattal, hogy közös együttműködéssel elindítjuk a Budakeszi út felújítását, amely során a buszsávok kialakítása lényeges elem lesz.
A helyi egészségügyért, szociális ügyekért és környezetvédelmi területért felelős alpolgármesterként is fontos előrelépésekről számolhatok be. Bizonyosan minden itt lakó számára jó hír, hogy idén több száz elültetett fával gazdagodott kerületünk, a munkában helyi civilek és a 10 millió Fa II. kerületi szervezete is a segítségünkre volt.
A fővárossal közösen elindultak a klímaadaptációs programok, nyáron hűsítőszigeteket alakítottunk ki a Kapás utcai és a Fekete Sas utcai rendelőnél, valamint a Széll Kámán téren, a BKK-val közösen pedig több buszmegállót „zöldítettünk” be a melegben hűst adó növényekkel. Elindítottuk az együttműködést az Energiaklubbal, velük közösen készítjük el a II. kerület energiatervét.
Az egészségügy területén idén számos rendelő újulhat meg, a Vízivárosban pedig egy új háziorvosi rendelőt alakítunk ki.
A szociális ágazatban főleg a vírusjárvány miatt kellett segítséget nyújtani sokaknak, akik az életvitelük terén nehéz, vagy éppen válságos helyzetbe kerültek. Már az első járványhullámban 50 millió forintos keretet biztosítottunk a rászorulóknak, amiből plusz szolgáltatásokat is elérhetővé tettünk. A vírus második szakaszában ezeket kiegészítettük lakhatási támogatással, táppénzkiegészítéssel, valamint bértámogatást tettünk elérhetővé a nehéz helyzetben lévőknek.
Elérhetőségek: (06 30) 573-9033, e-mail: [email protected]; [email protected]Szabó Gyula
alpolgármester, a 7. vk. önkormányzati képviselője
(DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
Vagyongazdálkodás, kerületfejlesztés, közbiztonság

- A választásokat követően három fő szakterület felügyelete került a hatáskörömbe. Ezek igen komplex témakörök, és a rájuk vonatkozó intézkedések meglehetősen hosszú távon fejtik csak ki hatásukat.
Bár az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben csökkent az önkormányzat vagyona, még mindig számottevő. Két vagyonelem állt leginkább a közfigyelem középpontjában. A szociális és nem szociális bérlakások, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek kérdése. Az év során, sajnos, az igényeket messze nem kielégítő számú bérlakást sikerült felújíttatnunk, az új évben újabb források felkutatása és a civil kezdeményezések felkarolása segíthet a helyzet javításán.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek csoportjába tartozó kiadatlan üzlethelyiségek, raktárak, pincék jelentős anyagi terhet jelentenek az önkormányzat költségvetésének. Emellett ezek, különösen a Margit körúton és annak környékén található, évek óta gazdátlan helyiségek jelentős mértékben rontják a városképet, az ott élők közérzetét. Reményeink szerint a több szakterület (vagyongazdálkodás, kerületfejlesztés, kulturális ügyek) szinergiájával kialakított Margit-negyed koncepció gyökeres változást fog hozni e területen.
A kerületfejlesztés témakörében még az előző önkormányzati periódusban indított Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) újragondolása és újraindítása volt az egyik jelentős projektünk, a korábbi gyakorlatot módosítva, egy lényegesen szélesebb társadalmi bázisra alapozott ITS kialakítását tűztük ki célul. Az év második felében a korlátozások enyhítését kihasználva végül sikerült a lakossági véleményeket, valamint a munkában részt venni kívánó érdekcsoportok véleményét is összegyűjtenünk.
A kerületfejlesztés, településképi ügyek közül a lakosság, a választópolgárok érdeklődésének középpontjába került a Radetzky-laktanya ügye és a Vasas Sporttelep tervezett fejlesztése. Utóbbi fejlesztési elgondolásának kialakítása során lakossági egyeztetést, és az újabb tervek kialakításához a lakossági tiltakozások figyelembevételét sikerült elérnünk.
A kerület vezetése tovább ápolta a lakosság biztonságáért tevékenykedő hivatásos és önkéntes szervezetekkel való jó kapcsolatot. Bővítettük az „Év rendőre”címmel és az azzal járó elismeréssel jutalmazottak körét. A működésének tavaly 150 éves jubileumát ünneplő tűzoltóság II. kerületi szervezeteiben szolgálatot teljesítő hivatásos és önkéntes tűzoltók áldozatos munkájának elismerésére megalapítottuk és májusban először átadtuk a Szent Flórián-díjat. Az önkormányzat Közbiztonsági Alapítványának helyzete és tevékenysége az év második felére konszolidálódott és sikeresen támogatta a kerületi lakosság biztonságának érdekében működő rendőrség, valamint az önkéntes polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesületek munkáját.
Mint társadalmi megbízatású alpolgármester, önkormányzati képviselő és a Demo­k­ra­tikus Koalíció kerületi elnöke egyszerre több síkon érzékeltem és tapasztaltam meg a kerület vezetésében fontos szerepet játszó öt párt jó együttműködését. A nehéz körülmények ellenére bebizonyosodott, hogy a jól megfogalmazott célok megvalósítására hosszabb távon eredményesen kialakítható konszenzus.
Elérhetőségek: (06 30) 540-5967, e-mail: [email protected]Kiss Roland – 1. vk.
(Momentum, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
A Közoktatási, Közművelődési, Sport-, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke

- Számomra a 2020-as év a közösségről szólt. A kerületben példátlan összefogás valósult meg. Több mint száz kerületi önkéntes segítségével személyesen juttattunk el maszkokat több ezer háztartásba, így a vízivárosi lakókhoz is. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani önzetlen segítőinknek!
A Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökeként részt vettem a pandémia következményeit enyhítő átfogó intézkedéscsomag kidolgozásában, melynek keretében a kerületi lakosokat gondozásidíj-, albérletidíj- és bérpótló támogatással segíti az önkormányzat. A csomag másik fontos eleme az önkormányzati tulajdont bérlő helyi kis- és közepes vállalkozások támogatása. Polgármester úr felkérésére tagja vagyok a pályázatokat elbíráló véleményező tanácsnak.
Ezenkívül támogattam az új kerületi egészségügyi koncepció elfogadását is. Szeretném kiemelni, mennyire fontos számomra, hogy a Vízivárosban új felnőtt háziorvosi és fogorvosi rendelőket alakítanak ki.
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjaként támogattam a Margit-negyed kulturális és közösségi városrész programjának létrejöttét.
A Radetzky-laktanya ügyében polgármester úrral és képviselőtársaimmal kiálltunk azért, hogy megőrizzük helyi és nemzeti kulturális örökségünk egy fontos darabját.
Képviselőként azért dolgozom, hogy az elmúlt évhez hasonlóan egy olyan nyitott, fejlődő kerületben élhessünk, ahol a helyieknek számít a szavuk, van rálátásuk és beleszólásuk a közügyekbe.
Elérhetőségek: (06 20) 426-2408, e-mail: [email protected]Dr. Tompa János – 2. vk.
(DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
A Közbeszerzési Bizottság elnöke

- Az új év kezdetén illik számot adni választóimnak, hogy mint képviselő mit is tettem 2020-ban. A sokéves munkatapasztalat nagyban segítette képviselői tevékenységemet, fontos feladatom volt az önkormányzati munka megismerése. A vírus jelentősen bonyolultabbá tette a mindennapi életünket. A legtöbb feladatot elektronikus formában kellett megoldani. Fontos heti elfoglaltságom, hogy gyalog bejárjam a választókörzetemet és a helyszínen találkozzam az ott lakókkal. Jólesik, hogy az utcán egyre többen megismernek és szóvá tesznek problémákat.
Eredmény, hogy kész a zebrás kereszteződés a Fillér és Káplár utca sarkán. Megújult a Fillér utca–Pengő utca sarki pihenőpark, kész a Marczibányi téri körforgalom. Meghosszabbodott a piac nyitvatartása, újraszabályoztuk a parkolási rendet. Megvalósultak kátyúzások, forgalomszabályzást szolgáló intézkedések, száraz fák kivágása, faültetés. Rendszeres lett a járdák gépi tisztítása, a nagytakarítás a Széll Kálmán téren.
Tevékenységem legfontosabb része a bizottsági munka. A Közbeszerzési Bizottság elnöke és a Kerületfejlesztési Bizottság tagja vagyok. Dolgoztam a Gyarmati Dezső Uszoda vizsgálóbizottságban is. Van módom megvalósítani ígéretem, hogy aktívan részt veszek a beruházások, beszerzések feletti pénzügyi, műszaki kontroll megvalósításában és a korrupció elleni harcban.
Bízom benne, hogy a 2021. év is sikeres lesz, a kormányzati megvonások ellenére. Nekem mint útépítőnek legfájóbb a gépjárműadó elvonása, ami a legnagyobb önkormányzati tulajdon, a 260 kilométernyi út és járda fenntartását kellene, hogy szolgálja.
Elérhetőségek: (06 30) 626-9900, e-mail: [email protected]Besenyei Zsófia – 3. vk.
(MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
A Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

- Az önkormányzati választás óta kicsit több mint egy év telt el. A 3-as számú egyéni választókerület megválasztott képviselőjeként többek között büszke vagyok a Szász Károly és Kapás utcába kihelyezett új növényládákra, a Keleti Károly utcába kihelyezett öt új hulladékgyűjtő edényre, a belső városrészben a járdák tisztaságát segítő kis takarítógépek rendszeres működésére. A Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság elnökeként nagyon örültem annak, milyen sok társasház indult a 2020. évi általános társasház-felújítási pályázaton. Több mint 1800 lakás részére adtunk támogatást, pl. függőfolyosók és liftek felújítására, tetőhéjazat cseréjére. A járványhelyzettel összefüggésben többfajta munkába is bekapcsolódtam: tagja vagyok a Véleményező Tanácsnak, mely javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában álló helyiségeket bérlők számára nyújtandó bérletidíj-kedvezmény mértékéről, ezáltal is segítve például a kisvállalkozások életben maradását. Csatlakoztam képviselőtársaimhoz és aktivistáinkhoz, a körzetemben házhoz víve az önkormányzat által a lakosság számára megrendelt maszkokat, illetve a Fény utcai piacon és a Mechwart ligetnél osztottam azokat az arra járók számára. A Margit-negyed rehabilitációját célul kitűző tanácsadó testület tagjaként nagy izgalommal és lelkesedéssel vetettem bele magam a közös munkába.
Keressen bizalommal a következő elérhetőségeimen: [email protected], (06 30) 164-4449, https://www.facebook.com/besenyeizsofia2kerulet/.Gál Andrea – 4. vk.
(DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
Természet- és állatvédelmi tanácsnok

- Tevékenységem első évében azokra a feladatokra koncentráltam, amelyek az elmúlt időszakban kicsit mostoha sorsúak voltak. Igyekeztünk a kutyafuttatók egy részét rendbe hozni, hogy megfeleljenek az európai előírásoknak, és számos tervet dolgoztunk ki új kutyafuttatók létrehozására. Nagyon jó munkakapcsolatot tartunk fent a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, hiszen a kerületben számos helyen élnek más állatok is, vaddisznók, rókák, amelyeknek az életét lehetőség szerint koordinálni kell a lakosság mindennapjaival. Létrejött egy, a fás szárú növények védelmét szolgáló rendelet is.
Tagja vagyok két nagyon fontos bizottságnak, az egyik közoktatási, szociális és egészségügyi témákban segíti a képviselő-testület munkáját, a másik pénzügyi és vagyonnyilatkozatokat ellenőrző munkát végez.
A járvány előtt rendszeresen találkoztam választókerületem lakosaival, személyesen és telefonon is igyekeztem segíteni problémáik megoldását, ebből, sajnos, mostanra csak a telefon maradt. A kampányban vállalt járdajavítások közül is sikerült néhányat megvalósítani, remélem, ez folytatódni fog.
Elindult a kerületi helytörténeti gyűjtemény megalapozása, ehhez a lakosság segítségét is fogjuk kérni, hiszen kerületünkben már az I. századból kerültek elő régészeti emlékek.
Nagyon élvezem a képviselői munkát, remélem, hogy hamarosan ismét teljes rendben és egészségben tudunk dolgozni, hiszen nagyon sok feladat vár még ránk.
Elérhetőségek: (06 30) 255-2192, e-mail: [email protected]Majoros András – 5. vk.
(Momentum, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
A Kerületfejlesztési Bizottság elnöke

- A múlt év eleje számomra elsősorban a Frankel Leó úton tervezett szakrendelő-építéssel kapcsolatos kérdőíves felméréssel és személyes beszélgetésekkel megvalósuló lakossági egyeztetés kezdeményezésével és koordinálásával kezdődött. Beindítottuk a helyi Momentum budai túramozgalmát és szabadegyetemét. A koronavírus-járvány első, tavaszi hullámában aktivistaként elsősorban maszkok osztásával, címekre szállításával, időseknek bevásárlással, plakátolással segítettem a járvány elleni helyi védekezést. A Zsigmond tér és környéke megtisztult a Tiszta Buda! köztisztasági akció keretében, és a zöldfelületek is megújultak. A gyalogosok előnyben részesítése érdekében sikerült elérnem a Felhévízi út átmenő autós forgalmának megszüntetését. Több fórumon felvetettem a Panoráma Sportközpont parkolójával kapcsolatos problémákat, és sikerült előrébb vinnem a Zsigmond téri villamosmegálló új gyalogátkelőjének ügyét is. Szintén az „egészséges utcák” érdekében, valamint a helyi és nemzeti építészeti-kulturális örökség megóvásának szándékával álltam a volt Radetzky-laktanya helyén tervezett szálloda-irodaház komplexum elleni civil tiltakozás élére. Hozzájárultam ahhoz, hogy a Csodaszarvas téren megmenekült a nagy platánfa és szobor, egy kisebb platánfát pedig sikerült máshová átültetni. Az új, szigorított helyi favédelmi rendelet előkészítésében is részt vettem. 2021-ben is a problémák gyors megoldását, a lakosokkal való közvetlen kapcsolattartást és Buda zöldítését tartom képviselői munkám vezérfonalának.
Elérhetőségek: (06 20) 529-0589, e-mail: [email protected]Perjés Gábor – 8. vk.
(Párbeszéd Magyarországért, a Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség vezetője)

Tisztelt Második Kerületi Polgártársak!
Megköszönve az Önök bizalmát, szeretnék beszámolni a választás óta eltelt időszakról.
Képviselői, továbbá a három önkormányzati szakmai bizottságban végzett munkám mellett, amely a költségvetéssel és pénzügyekkel, illetve a kultúra, az oktatás, valamint az egészségügy és szociális szféra kérdéseivel foglalkozik, a Kerületünk az Otthonunk Frakció vezetőjeként koordinálom a demokratikus elveket magáénak valló pártok választási szövetségének működését mint frakcióvezető.
Választási programomban kiemelt helyet foglalt el körzetem egészségügyi ellátásának javítása, amit a járványhelyzet még sürgetőbbé tett. Örülök, hogy megkezdődött a létesítmények korszerűsítésének előkészítése annak érdekében, hogy a választási ciklus végére kerületünk lakói megújult, megnyugtató egészségügyi ellátásnak örülhessenek.
Továbbra is fontosnak tartom és próbálom elérni a közlekedés korszerűsítését – elektromos buszokra történő cseréjét –, az átmenő forgalom csökkentését és a parkolási gondok megszüntetését. Folyamatos a járdák akadálymentesítése, a közterületek tisztán tartása és a gyalogátkelők kialakítása, kerületünk zöldterületeinek megőrzése és új közparkok létrehozása. Szorgalmazom az Akadémia parkjának megnyitását, átjárhatóságának megteremtését.
Kiemelt feladatunk a lakosság megbízható tájékoztatása, a járvány okozta nehézségek enyhítése, a kerületi szolgáltatások megőrzése és a kereskedelmi ellátás folyamatos biztosítása.
Az előttünk álló időszakban fokozottan vigyázzunk egymásra!
Elérhetőségek: (06 20) 951-6666, e-mail: [email protected]


Dr. Gór Csaba – 9. vk.
(a Fidesz–KDNP-frakciószövetség vezetője)

Tisztelt Budai Polgárok!
Nehéz év áll mögöttünk. De nehézségben mutatkozik meg az összetartás: köszönöm, hogy a járványhelyzet okozta kihívásokat egymást segítve küzdöttük és küzdjük le! Kérem, 2021-ben is vigyázzunk egymásra!
Köszönöm az önkormányzati munkában példásan helytálló polgári frakciószövetség egész éves kitartását. Eddig is minden olyan ügyet támogattunk és ezután is támogatunk, amely a kerület lakóinak érdekeit szolgálja. Továbbra is segítjük a helyi önszerveződést, a közösségeket, az egyházakat. Figyelünk, hogy az önkormányzat gondos gazdája maradjon a rábízott javaknak: mindig szót emelünk az eladósodás, a pazarlás ellen.
Az összefogásra számos szép példát hozhatunk 2020-ból. Decemberi jótékonysági akciónkban mintegy 25 tonna lisztet és 15 ezer liter tejet juttattunk el II. és III. kerületi intézmények, illetve civil szervezetek számára. Nagy öröm, hogy 300 ezer forint gyűlt össze azon az online aukción, amelyet a Budapesti Szent Ferenc Kórház javára indítottunk.
Fontos eredmény, hogy a kormány döntése értelmében megújul az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, elindult a Szabó Lőrinc iskola felújítása és bővítése, folyik a Gyermekek Háza építése. Szintén zajlik a Szent Ferenc Kórház és a Budai Irgalmasrendi Kórház fejlesztése. Az egykori Budagyöngye Kórház nővérszállóként működik tovább, és halad a pasaréti plébánia új közösségi házának építése is. A hidegkúti Klebelsberg-kastély működése is hosszú távon biztosítva lett.
Célunk 2021-ben is folytatni az út- és járdafelújításokat, megőrizni és gyarapítani zöldfelületeinket, felvenni a harcot az illegális szemétlerakókkal, óvni kulturális és építészeti értékeinket. Fontos, hogy védjük lakóutcáink nyugalmát, valamint fejlesszük közösségi és játszótereinket, oktatási intézményeinket.
Boldog, egészséges, sikeres új esztendőt kívánok!
Elérhetőségek: (06 1) 212-5030 irodai nyitvatartási időben, e-mail: [email protected]


Tóth Csaba Róbert – 10. vk.
(LMP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség)
A Költségvetési Bizottság elnöke

Tisztelt Polgártársam!
Önkormányzati munkám a Költségvetési Bizottság elnökeként, és két másik bizottság tagjaként (Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság, illetve Kerületfejlesztési Bizottság) végzem.
A korábbi ciklusban általam kezdeményezett, de napirendre nem vett rendeletmódosítások közül tavaly több megvalósult. Kiemelném a fás szárú növények védelmét szolgáló rendeletnél a fa jelentős mértékű csonkolásának fakivágásként kezelését, illetve a megmaradó/telepítendő fák esetén a korában elvárt mennyiség kétszeresére emelését. A társasházi pályázatokra vonatkozó rendeletet a korábbi időszakban május 31-én fogadták el, ami egybeesik a törvény szerint kötelező beszámoló közgyűlés legkésőbbi időpontjával. Az így a nyár közepére tolódott újabb közgyűlés összehívásának kötelezettsége nem tett jót a részvételnek. Tavaly már jóval korábban került sor a pályázat kiírására. A pályázat keretösszegét az előző időszakban költségvetési módosítóval szerettem volna emelni, sajnos az akkori többség ezt sem támogatta (az elutasítás indoklása: „úgysem tudnák kihasználni”). Tavaly már egy jelentősen megnövelt keretre lehetett pályázni és a teljes összeget kiosztották. Szintén előrelépés, hogy a korábbi vezetés ugyan napirendre sem vette ez irányú határozati javaslatomat, de most már lehetőség van képviselői beszámolóra (ez törvény szerint kötelező) a kerület újságjában.
A pandémia alatt több száz címre vittem ki személyesen (az állam által a védekezésre elkülönített 1014 milliárd forint helyett) az önkormányzat által vásárolt maszkokat, illetve a közterületi osztásokban is részt vettem.
A választókörzetben tervezett nagyobb beruházások idénre tolódnak át, néhány megvalósult kisebb fejlesztés: közvilágítás javítása, elektromos töltőállomás, faültetés.
Sikeres évet kívánok minden második kerületi polgárnak!
Elérhetőségek: (06 70) 224-4178, e-mail: [email protected]Dr. Csabai Péter – 12. vk.
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljárója

Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Pesthidegkúti Választók!
Az önkormányzatban az elmúlt évtizedben sokat tettünk Pesthidegkút természeti szépségének megóvása érdekében. A Vörös-kővár oldalában a Jane Goodall tanösvény kiépítése nagy lépés volt a Hármashatár-hegyi vitorlázórepülő-tér környéke természeti érintetlenségének a megóvása érdekében. 2020-ban a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat (PHVÖK) azért kezdeményezte ennek a területnek a védetté nyilvánítását, hogy egyrészt ne lehessen beépíteni ezt a gyönyörű természeti környezetünket, másrészt lehetőséget biztosítsunk a nagy múltú pesthidegkúti nemzeti vitorlázó sportrepülés továbbéléséhez.
A PHVÖK magáénak érzi nemcsak a természeti, hanem a kulturális értékek megóvását is, ezért 2020-ban az önkormányzatnak és a képviselő-testületnek azt javasolta, hogy állítson fel egy szakemberekből és képviselőkből álló Értéktár Bizottságot, amelynek a feladata lenne a II. kerületben található nemzeti és kerületi kulturális értékek összeírása, így elősegítve a védetté nyilvánításba vétel elindítását.
A szelektívhulladék-gyűjtő szigetekre a környezetünk megóvása érdekében szükség van. Sajnos, egyesek méltatlan szemetelésükkel ezeket a gyűjtőhelyeket szemétdombbá züllesztették. A múlt évben kezdeményezésemre az önkormányzat térfigyelő kamerát helyezett el a hűvösvölgyi végállomásnál található szelektív gyűjtő fölé, szankcionálva a hulladék nem megengedett módon történő elhelyezését. Ezzel kulturálttá vált a gyűjtőhely környezete és nagymértékben lecsökkent a felelőtlenül szemetelők köre. Lakóhelyünk tiszta környezetének megóvása érdekében javasoljuk a többi gyűjtőhely fölé is hasonló térfigyelő kamerák kihelyezését, hogy visszaszoríthassuk Pesthidegkúton a felelőtlen szemetelőket!
Támogatásukat köszönve és azt tovább kérve: dr. Csabai Péter
Elérhetőségek: (06 20) 932-2925, e-mail: [email protected]Makra Krisztina – 13. vk.
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)

Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Pesthidegkúti Választók!
Az elmúlt év képviseleti munkáját alapvetően meghatározta a rendkívüli járványhelyzet. A korábban megszokott személyes találkozások, közös programok helyett a telefonos kapcsolattartás módszere került előtérbe. Idős választóimmal kapcsolatot tartottam, rendszeresen beszéltem, segítséget nyújtottam nekik vásárlásban és egyéb ügyeik intézésében.
A körzetemben található több, nagy létszámú idősotthon lakói és dolgozói számára különösen megterhelő volt az elmúlt időszak. Az intézményvezetőkkel és a lakókkal is tartottam a kapcsolatot, rendszeresen tájékozódtam a helyzetről és a felmerülő igényekről, továbbá többször részt vettem a helyi lakosság számára biztosított maszkok, élelmiszer-adományok kiosztásában.
A járványhelyzet azért nem akadályozta meg teljesen a környékbeliekkel való személyes találkozásokat. Jó alkalom nyílik erre havonta két alkalommal a Cserkészház melletti gazdapiacon, ahol rendszeresen sort kerítünk a mindannyiunkat foglalkoztató kérdések megvitatására is. Jellemzően az utak és a vízelvezetés állapotát, valamint a növekvő autóforgalmat érintő kérdések vetődtek fel, amikre igyekeztem választ találni, illetve a megkeresésekről tájékoztatni a polgármesteri hivatal munkatársait.
Sok itt élő keresett meg az új uszoda működésével kapcsolatos panaszokkal, elsősorban az edzésekkel járó, egész napos zaj miatt. Ebben a témában többször is egyeztettem az érintettekkel.
Sokan érdeklődnek a környék hosszú távú fejlesztési elképzeléseivel kapcsolatban is, számukra is igyekeztem naprakész tájékoztatást adni.
Választókörzetem lakóit előzetes időpont-egyeztetés alapján szeretettel várom fogadóórámon, ezért kérem, hívjanak nyugodtan a (06 1) 212-5030-as számon.
Elérhetőségek: (06 1) 212-5030, e-mail: [email protected]Csere István – 14. vk.
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)

Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Ófalui és Budaligeti Választók!
Sajátos és több szempontból nehéz évet zártunk. Sajátos volt számomra mindenképp egy új, politikai világlátásában hangsúlyt váltó képviseleti közösség munkájába való minél gyorsabb beilleszkedés, integrálódás. Igazi nehézséget azonban a tavaly tavasz elején megjelenő és mindenre gyökeres hatással bíró pandémiás helyzet megjelenése és maradása okozott, illetve okoz még várhatóan több hónapig. Ez – többek között – a megszokott és bejáratott eljárások gyakori alkalmazhatatlanságát eredményezte, így a legnagyobb nehézséget a számomra oly fontos személyes kapcsolatok, illetve találkozások elmaradása vagy beszűkült lehetősége okozta. Képviselőként az új és váratlan körülmények ellenére is törekedtem megjeleníteni konzekvens értékképviseletemet.
Az elmúlt évben néhány kiemelt, hangsúlyos képviselői tevékenységem:
• aktív részvétel a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatban
• kezdeményezés a közlekedési biztonság emelésére (a Községház és Gyöngyvér utca környékén)
• javaslatok útfelújításokra Ófalun, Budaligeten
• a tervezett temető kérdése
• javaslat a közösségi buszközlekedés és a solymári vasúti kapcsolat javítására
• a Varázslatos Pesthidegkút című könyv megjelenésének segítése
• kiemelt kapcsolat az egyházakkal, a Német Önkormányzattal és civil/polgári szervezetekkel
• a Vári–Szabó-kúria felújításának és közhasznosításának támogatása.
Támogatásukat köszönve és azt tovább kérve: Csere István
Elérhetőségek: (06 1) 212-5030, e-mail: [email protected]Dr. Biró Zsolt önkormányzati képviselő
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Tisztelt Budai Polgárok! Tisztelt Pasaréten és Törökvészen élő Választók!
A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökeként fontosnak tartom a kerület vagyonával való felelős gazdálkodást, a bizottságban végzett munka mellett több alkalommal is felszólaltam a nyilvánosság és az átlátható működés érdekében.
Különösen fontosnak tartom a kerület kulturális és oktatási intézményeinek folyamatos fejlesztését, a helyi hagyományok megőrzését és a sokszínű kulturális élet színvonalának fenntartását.
Az új típusú koronavírus-járvány terjedése elleni küzdelem az év jelentős részét meghatározta. Frakciótársaimmal úgy gondoljuk, hogy ilyen helyzetben minden szinten összefogásra van szükség, ezért a veszélyhelyzet idején félretettük vitáinkat és adományszervezéssel, valamint önkéntesek közreműködésével próbáltunk a védett korúaknak segítséget nyújtani.
Részt vettem a Margit körút Döntés-előkészítő és Tanácsadó Testület munkájában. Célom, hogy érdemi változást és valódi megújulást érjünk el, és egy kerületrész fejlesztése ne merüljön ki az önkormányzati helyiségek bérlőinek kijelölésében.
Bár listás képviselőként kerültem be a képviselő-testületbe, továbbra is fontosnak tartom a Pasaréten és Törökvészen élő polgárok ügyeinek képviseletét, ezért a helyi lakosok megkeresései alapján több, a környéket érintő problémára hívtam fel a figyelmet és tettem javaslatot a megoldásra. Ilyen többek között a Bimbó út–Fenyves utca kereszteződés gyalogosforgalmának rendezése. Továbbra is az a cél vezérel, hogy pártállástól függetlenül minden polgár egy virágosabb, zöldebb kerületbe térjen haza. Amennyiben a kerületet érintő problémája, észrevétele van, keressen bizalommal!
Elérhetőségek: (06 30) 421-0953, e-mail: [email protected]Ernyey László önkormányzati képviselő
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)
Az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnoka

Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Vízivárosi Választók!
A 2020-as évet alapvetően meghatározta a koronavírus és az ellene való országos védekezés. Eddigi életünk alapvetően megváltozott, a szolidaritás, az emberi kapcsolatok és egymás megsegítése még fontosabbá vált, mint azelőtt. Így én is valamennyi 65 év feletti lakótársamat – akik valamilyen alkalommal megadták elérhetőségüket – felhívtam telefonon, hogy tudunk-e valamilyen segítséget nyújtani neki. Jó érzés volt a több száz beszélgetés alkalmával egymást biztatni a nehéz időben.
Az önkormányzat működése a vészhelyzetben megváltozott, de mivel a törvények egy személyben felhatalmazták a polgármestert a szükséges döntések meghozatalára, elvben mindennek továbbra is működnie kellene. A fentiekben bemutatott helyzetben fontos kiemelni, hogy az előző vezetés több milliárd forint többlettel adta át a hivatalt, így a kieső bevételeknek bőven meg kell, hogy legyen a forrása.
Éppen ezért érdeklődve várom az MSZP–DK–Momentum-koalíció és Őrsi Gergely polgármester úr bőkezű ígéreteinek teljesülését a Vízivárosban, így különösen az új orvosi rendelőt és az új óvodát, a Margit körút valamennyi lakóházának homlokzatfelújítását, a forgalmi rend és a parkolás elviselhetőbbé tételét is. Mert az ígéreteket illik betartani!
Elérhetőségek: (06 70) 333-8990, e-mail: [email protected]Juhász Veronika önkormányzati képviselő
(Magyar Kétfarkú Kutya Párt)

Sziasztok, jó napot!
Pár sor kevés az elmúlt év összefoglalására képviselőként, de felsorolok néhány dolgot, amire jó visszaemlékezni:
• A képviselő-testület megszavazta az Ez a Minimum programmal kapcsolatos átláthatóságfejlesztő előterjesztésemet. • A Covid idején önkéntes segítőkből álló csapatommal a kerületi időseknek hetekig jártunk boltba, postára, gyógyszerekért, maszkot osztani, „bankot rabolni”. • Tanszerek és laptopok gyűjtését szerveztem, így a ti közreműködésetekkel segítettünk az iskolakezdésnél és az online oktatásnál gyerekeknek. Köszi! • A Margit Corner Irodaház építésénél a ti parkolócsere-ötletetek alapján sikerült megoldást javasolnom a platánfa megmentésére! Mondtam már, hogy: részvételiség? :) • A kivágott fákat a cégtől elkértem és felfűrészeltük szegények tűzifájának. A 10 millió fásokkal ültettünk helyettük újakat kerületszerte. • A civilekkel folytatjuk, hátha kiderül, hogyan lehet nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánítani a Közhasznú Gyémántgyárat, amit nektek tervezek a Margit körútra. • Önkéntesekkel meleg ételt osztottunk a hajléktalanoknak, mert megint itt a tél. Folytatjuk! • Szerepeltem a Budai Polgárban, hoppá!
Amiért sokat dolgoztam, mégsem sikerült:
• Megpróbáltuk megvédeni a Radetzky-laktanyát a lebontástól. • A közösségi költségvetés tervezetében társkészítő voltam. A Covid felülírta. • A Csináld Magad Társadalom közösségépítő pályázat megvalósítása. 2021-ben?
A többit olvassátok itt: mkkp.hu; önkormányzati blog II. kerület (ketfarkukutya.mkkp.arty/category/ii-kerulet); MKKP BP II. kerület (fb).
Köszönöm az első évet veletek!
Elérhetőségek: (06 30) 782-0479, e-mail: [email protected]Némethy Béla önkormányzati képviselő
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)
A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnöke

Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Rózsadombi és Törökvészi Választók!
Az önkormányzati választás utáni első teljes évben – normál körülmények között – már elvárható, hogy konkrét intézkedések, döntések formájában lássuk az új kerületvezetés programjának megvalósítását. Ám a mögöttünk hagyott évben a koronavírus elterjedése mindent felülírt. Szerintünk egy ilyen helyzetben kerületi szinten is összefogásra volt szükség. A kerület vezetésének erőfeszítéseit a járvány elleni küzdelemben ezért is támogattuk, félretettük a politikai vitákat és az ellentéteket, mert szerintünk ez nem a politikai haszonszerzés ideje. Amíg egészségügyi dolgozóink megfeszített munkával álltak helyt, mi sok kerületi idős polgárt kerestünk fel telefonon, néhányukat személyesen, kinek mire volt szüksége.
A költségvetésben – még a járvány előtt – sikerült elfogadtatnunk a „zöldzsákok” programját. Fájdalom, hogy a megvalósítás nem úgy történt, ahogy javasoltuk, és ahogy ígérték, ezért reméljük, hogy jövőre nem marad el a program finomhangolása. Örültünk, hogy szintén a felvetésünk és támogatásunk mellett került sor a Városrendészet létszámának növelésére, és néhány elektromos autó vásárlására.
Részt vettem a Gyarmati Dezső Uszoda kivitelezését vizsgáló bizottság munkájában is, amelynek eredményeképpen egy szakmailag megalapozott jelentést tudtunk a kerület vezetésének asztalára tenni, így reméljük, hogy lassacskán rendeződik az uszoda sorsa és a belső területeket is birtokba vehetik az úszás szerelmesei.
A pénzügyi és a költségvetési bizottságban komoly átcsoportosításokról döntöttünk, több milliárd forint maradványt emeltünk át a 2019-es évről, és örömteli, hogy a járvány ellenére az állami költségvetésből a kerület megközelítőleg 500 millió forintot kapott a háziorvosi rendelők felújítására.
Elérhetőségek: (06 20) 989-0478, e-mail: [email protected]Riczkó Andrea
önkormányzati képviselő
(Fidesz–KDNP-frakciószövetség)

Tisztelt Budai Polgárok!
Tisztelt Újlak–Felhévízi Választók!
Az elmúlt időszakban mindannyiunkat próbára tett a koronavírus-járvány, így igyekeztem minden erőmmel Újlak–Felhévíz idős lakosainak, azon belül is a legkiszolgáltatottabbaknak segítséget nyújtani. Fontosnak tartottam, hogy az elszigetelődés miatt magányossá váló embereket lelkileg is támogassam, ezért telefonon kerestem meg őket és beszélgettem velük mindennapjaikról. Azoknak, akik igényt tartottak rá, elintéztem a bevásárlását is.
Örömmel segítettem és segítek továbbra is a Sajka utcai lakosoknak abban, hogy sikerüljön az önkormányzat segítségével a játszóterük és pihenőparkjuk hibáinak kijavítása.
Nagy öröm számomra, hogy sikerült a Kavics utca kátyúit eltüntetni.
A fentiek mellett fontos kiemelnem, hogy a II. kerületi Fidesz–KDNP-frakció hozzájárult a Szent Ferenc Kórház rekreációs szobájának majdani kialakításához, jómagam pedig egy olajfestményemet ajánlottam fel árverésre azért, hogy annak bevételét e nemes célra fordítsák. Ez azért is fontos számomra, mert a kórházban az orvosok és az ápolók olyan kiélezett helyzetben dolgoznak, hogy minden segítséget megérdemelnek.
Elérhetőségek: (06 70) 581-6339, e-mail: [email protected]

A II. kerület választási térképe

Címlap