2020. június 29.

Felhívás a "kész" felülvizsgálatának partnerségi egyeztetésére

Kulcsszavak Megosztás

Tisztelt kerületi lakosok, érintett partnerek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület, a 2020. június 25-i ülésnapon, döntött a Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.27.) Önk. rendelet (KÉSZ) felülvizsgálatának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárásban történő megindításáról.

A módosítással érintett terület megegyezik a KÉSZ területi hatályával.

A módosítás célja a rendelet gyakorlati használata során észlelt pontatlanságok javítása, valamint a partneri kérelmek kezelése.

A módosítás várható hatása az, hogy a KÉSZ 2019.12.31-én történt hatálybalépése óta és a jelen előzetes partnerségi egyeztetés keretében érkezett megkeresések kezelésével az érintett területek szabályozási környezete rendezettebbé válik. Egyértelműbbé, könnyebben kezelhetővé válik a helyi településrendezés eszköze.

A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, melynek része

a 2020. június 27 - 2020. szeptember 11. között zajló (előzetes) Partnerségi egyeztetés.

Ennek keretében

2020. július 22-én, 17:00 órakor a Völgy Utcai Ökumenikus Óvodában

(1021 Budapest, Völgy utca 3.) Trummer Tamás főépítész LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.

Részvételi szándékát a [email protected] e-mail címen előre jelezheti.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletben rögzített rendelkezések szerint, a megindult eljárásba bejelentkezhetnek Partnernek. Az előzetes partnerségi egyeztetés során a Partnerek a lakossági fórumon szóban, vagy a felhívás ideje alatt (2020.07.27-től 2020.09.11-ig) írásban — rövid indokolással kiegészítve — észrevételeket tehetnek, véleményeket, javaslatokat nyújthatnak be az elérhetőségük és érintettségük feltüntetése mellett:

elektronikus levélben a [email protected] címre küldve;

postai úton a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészének címezve (1024 Budapest, Mechwart liget 1. vagy 1277 Budapest 23. Pf. 21.);

személyesen a Hivatal Központi Ügyfélszolgálatnál (1023 Budapest, Margit utca 2-4. címen);

A tárgy mezőben vagy a borítékon kérjük feltüntetni: „KÉSZ felülvizsgálat 2020 előzetes” címet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges a véleményt adó teljes nevének megadása, melynek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

Budapest, 2020. június 27. Tisztelettel:

Őrsi Gergely

Polgármester megbízásából eljárva

Trummer Tamás
főépítész sk.

Címlap