2023. március 17.

Felhívás bírósági ülnöki megbízatásra

Kulcsszavak Megosztás

Magyarország Köztársasági Elnöke az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének biztosítása érdekében a bírósági ülnökök választását 2023. március 7. és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Kerületünkből a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság munkáját segítendő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bírósági ülnökök választása történik, melyre 2023. április 14. napjáig várjuk jelentkezésüket.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete választja meg. A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve pártokat – jelölik.

Az idézett törvény 212. § (1) bekezdése értelmében ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnök megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik.

A jelölt hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét, valamint azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Az erkölcsi bizonyítvány igénylés során speciális igazolás típust kell igényelni Bjt. 212. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróságon közreműködő ülnöki tisztségre a Bjt. 213. § (2) bekezdése szerint

  • pedagógus,

  • pszichológus, vagy

  • a család-, gyermek-, és ifjúságvédelemi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az

ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását, vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személyeket keresünk.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróságok pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési – oktatási intézmények tantestületei, a nem pedagógus ülnökeit (pszichológus, ifjúságvédelmi szakemberek) a foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Amennyiben a bíróság ülnöki munkájában részt kíván venni, további felvilágosítást a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztálya tud Önnek adni, (06 1) 346-5473, és a (06 1) 346-5500 telefonszámokon, vagy a [email protected], valamint a [email protected] e-mail címen.

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei >>>

Bírósági ülnök jelölés fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra >>>

Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról >>>

Címlap