Felhívás kerületi helyi védelem alá helyezésre javaslattételre

Kulcsszavak Megosztás

Tisztelt II. kerületi Lakosok!

FELHÍVÁS KERÜLETI HELYI VÉDELEM ALÁ HELYEZÉSRE VALÓ JAVASLATTÉTELRE

Az elmúlt években elindult a II. kerületben a legfontosabb, legjelentősebb épített értékeink feltérképezése. Kerületünk rendkívül gazdag építészeti értékekben, melyek megőrzése a jövő nemzedékei számára közös ügyünk. Fontos számunkra, hogy az Ön véleményét is megismerjük, mit tart védelemre érdemes építészeti emléknek, vagy olyan értéknek, melynek történeti szerepe meghatározó a kerületben. Kérjük, adja be véleményét, javaslatát, a mellékelt kérelemmel együtt. Őrizzük meg közös értékeinket!

A kerületi helyi védelem tárgyát azok az országos egyedi műemléki valamint fővárosi helyi védelemben nem részesülő, ún. építészeti értékek képezhetik, amelyeket a képviselő-testület rendelettel helyi védetté nyilvánít. A kerületi helyi védelem a kerület összefüggő részére (helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, azok részleteire, a hozzá tartozó földrészletre, szobrokra, képzőművészeti alkotásokra, utcabútorokra (helyi egyedi védelem) terjedhet ki.

A kerületi helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése kezdeményezhető a Polgármesternél illetve a javaslat közvetlenül a Kerületfejlesztési Bizottsághoz (továbbiakban: KfB) is benyújtható. A Polgármesternél kezdeményezett illetve a KfB-hez érkezett védelem alá helyezési vagy megszüntetési kérelmek befogadásáról, a folyamat megindításáról a KfB határozatot hoz, majd döntését a képviselő-testület elé terjeszti. A képviselő-testület a településképi rendelet módosításával fogja kerületi védelem alá helyezni vagy a védelmet megszüntetni a javaslat tárgyára vonatkozóan.

A kerületi helyi védett értékek és területek jegyzékét a településkép védelméről szóló 45/2017.(XII.20) Önk. rendelet (továbbiakban:TKR) 1a. illetve 1b. mellékletei tartalmazzák. A hatályos rendelet illetve mellékletei megtekinthetők az önkormányzati rendelettárban: https://net.jogtar.hu/onkormanyzati-rendelettarKERÜLETI HELYI VÉDELEM ALÁ HELYEZÉS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK FOLYAMATA

Az eljárásra a TKR. 5.§ (2) bekezdése szerint jogosult „bármely természetes vagy jogi személy” a kerületi helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését pedig „a Polgármesternél, … írásban kezdeményezheti.”

A kérelem benyújtható a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán személyesen, annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Postai úton az alábbi címre küldhető: Budapest 23, Pf.: 21. 1277.

Elektronikusan: [email protected]

A tárgy mezőbe (borítékon a címzett neve alá) kérjük feltüntetni az ügytípus kódját: KHV-JAV.2022

A kérelem formanyomtatványa a www.masodikkerulet.hu -ról letölthető, illetve átvehető a Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán annak nyitvatartási rendje szerint. (1023 Budapest, Margit utca 2-4.).

Címlap