Felhívás vendéglátó üzletek üzemeltetőinek

Kulcsszavak Megosztás

A Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője nevében eljáró Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztálya (a továbbiakban: kereskedelmi hatóság) tájékoztatja a vendéglátó üzletek üzemeltetőit,

hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 31. §. rendelkezései alapján a vendéglátó üzlettípust a kereskedő 2021. március 31. napjáig volt köteles bejelenteni a jegyzőnek, azonban ezen kötelezettségének még számos kereskedő nem tett eleget, erről szóló egyéni megkereséseink és felhívásaink eredményeképpen sem.

A Korm. rend. 27. § (11) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni.

Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig bezáratja.

A fentiekre tekintettel ezúton is felhívjuk az érintett kereskedőket, hogy bejelentési kötelezettségüknek haladéktalanul szíveskedjenek eleget tenni, és az adatváltozás bejelentést személyesen a Központi Ügyfélszolgálatunkon (1023 Budapest, Margit utca 2-4.) leadni, vagy postai úton (1277 Budapest, Pf. 21.), illetve elektronikus úton - e-papír útján (epapir.gov.hu) vagy az [email protected] e-mail címre - Hivatalunk Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztályához eljuttatni szíveskedjenek.

Címlap