Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2023.09.20 01:30

Felsőoktatási Tanulmányi ösztöndíj

Kulcsszavak Megosztás

Pályázati felhívás Felsőoktatási Tanulmányi ösztöndíjra a 2023/2024. tanévre.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a 2023 /2024-es tanévre felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdet. A pályázatban részt vehet minden Magyarországon tanulmányokat folytató, felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező szociálisan rászoruló hallgató, akinek állandó lakóhelye a II. kerületben van. Az ösztöndíj 10 hónap időtartamra nyerhető el, melynek összege hallgatónként 50 000 forint - 150 000 forint/tanév között kerül megállapításra.

A pályázat benyújtására jogosult az a hallgató, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

 • Állandó lakóhelye a II. kerületben van,

 • Magyarországi felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

 • A képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében, az alábbi képzési típusok egyikében folytat tanulmányokat:

 • alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés,

 • mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzés,

 • egységes osztatlan képzés, vagy

 • államilag akkreditált felsőfokú szakképzés.

 • Családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori bruttó minimálbér 60%-át, ami jelenleg 139 200 Ft..

Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki:

 • országos tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen az első hat helyezett között végzett,

 • eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,

 • betegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van (szakorvos igazolása szükséges),

 • gyermeket nevel,

 • nem a főváros területén működő intézményben tanul,

 • a kerület területén önkéntes társadalmi munkát végez,

 • kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

 • doktori (PhD) képzésben vesz részt,

 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázás módja: Pályázni kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlap és annak kötelező mellékleteinek benyújtásával lehet.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell:

 • igazolás, hogy az állandó lakóhelye a II. kerületben van,

 • A felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely igazolja, hogy a pályázó a pályázati adatlapon megjelölt képzésben a 2023/ 2024-es tanév első félévében részt vesz,

 • A kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolata.

Amennyiben a hallgatói jogviszony igazolást a pályázó önhibáján kívül a pályázat benyújtásának határidejéig nem tudja beszerezni, a pályázat kiírója hiánypótlásra ad lehetőséget. Az igazolás pótlására legkésőbb 2023. szeptember 25-ig van lehetőség. A pályázati kérelmek beérkezésének határideje: 2023. szeptember 19. (kedd)

A pályázati kérelmet aláírva, elektronikusan az alábbi címre kell benyújtani: II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Gottfriedné Tomka Fruzsina részére: [email protected]

Archív