2024. június 05.

Hajós Alfréd Sport Ösztöndíj

Kulcsszavak Megosztás

Pályázati Felhívás a Hajós Alfréd Sport Ösztöndíjra 2024/2025. tanévre.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága pályázatot ír ki a Budapest Főváros II. kerületében életvitelszerűen lakó sportolók részére, akik az általános és középiskola nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat és valamely olimpiai sportágban kiemelkedő eredményt értek el.

A sport ösztöndíj évente legfeljebb tizenkét főnek adományozható. A tizenkét fő az alábbi megoszlásban részesül a sport ösztöndíjból, 10 és 14 év közötti korosztályban 6 fő, 15-19 év közötti korosztályban 6 fő.

A sport ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható, amelynek összege 250 ezer Ft/fő. A megállapított sport ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra.

A pályázaton való részvétel feltételei:

- legalább 1 éve a kerületben állandó lakóhellyel rendelkezik,

- megelőző évi (2023/2024.) tanulmányi eredménye legalább 3,51-ös átlagot eléri,

- valamely olimpiai sportágban magyar országos bajnokságon I-VI. helyezést, illetve európai

vagy világversenyen I-VI. helyezést ért el,

- tárgyévi minimális életkora 10. betöltött életév, maximális életkora a tárgyévben be nem

töltött 20. életév.

Pályázni a melléklet szerinti kitöltött Pályázati adatlap benyújtásával lehet.

A pályázathoz csatolni kell

- rövid szakmai önéletrajzot, az eddigi sportolói tevékenység bemutatását,

- az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát,

- a bizonyítvány másolatát,

- sportegyesületi tagsági jogviszonyának igazolását, támogató javaslatát,

- az országos szakszövetség igazolását az elért sporteredményről.

A 18 év alatti pályázók esetében a pályázatot a törvényes képviselő nyújthatja be.

A pályázati kérelmeket az alábbi címre kell benyújtani:

[email protected]

A pályázati kérelmek beérkezésének határideje:

2024. június 30.

A döntésről a pályázók szeptember 30-ig írásban kapnak értesítést.

Pályázati adatlap >>> 

Adatkezelési tájékoztató >>>

Címlap