Helyzetkép

Kulcsszavak Megosztás

Helyzetkép a kerületi szociális intézményekben a Covid világjárvány alatti munkákról

A fenntartó és az intézmények kapcsolata

  • az I., II., III. sz. Gondozási Központ, az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona, a Család-és Gyermekjóléti Központ valamint a Ferences Rendtartomány Gondviselés Háza Gondozási Központ intézményvezetőjével hetente online értekezletre kerül sor.

Az intézmények hetente írásbeli összesítést küldenek a heti eseményekről a fenntartónak.

Az egyes szolgáltatások alakulása

  • szociális étkeztetés:

A hatályos jogszabályok szerint napi egyszeri meleg étel biztosítását minden esetben kiszállítással kell megvalósítani, egyszer használatos edényekben, helyben és elvitellel nem lehet igénybe venni az étkezést az időseknek.

  • házi segítségnyújtás

Jelenleg az igénylőket el tudják látni a gondozók. A gondozottak többsége várja az oltást, szeretnék, ha mihamarabb sorra kerülnének. Tekintettel a fokozódó járványügyi helyzetre, a munkát úgy szervezik az intézmények, hogy minimalizálták a kontaktusok számát, olyan feladatokat látnak el a gondozók, ami igazán szükséges, halasztható segítségnyújtási elemeket most egyik intézmény sem végez. Ahol hozzátartozó van, ott kérték az ő segítségüket is, hogy minél kevesebb alkalom legyen akaratlanul is közvetíteni a vírust.

A lakossági (nem ellátotti) gyógyszerkiváltásokban minden intézmény segít, a lakossági vásárlási igényeket az intézmények összesítik, majd heti egy alkalommal a Klebelsberg Művelődési Központ munkatársai vásárolnak.

  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

A működési engedélyben engedélyezett valamennyi készülék (80 db) ki van helyezve az ellátottaknak.

  • Idősek nappali ellátása:

A nappali ellátás az intézmények épületében felfüggesztésre kerültek. A szolgáltatások az igénybevevő lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközök igénybevétele útján biztosítottak. A nappali ellátásban dolgozó munkatársak kérésre segítséget nyújtanak a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, csekkbefizetésben.

Van olyan ellátott, akire fokozottan figyelni kell, mert szorongása nagymértékű, nem mer kilépni sem az otthonából. Tekintettel a 3. hullám fokozódó járványügyi helyzetére, jelenleg minimalizálják a kontaktusok számát a klubdolgozók, és abban esetben látogatnak el személyesen a klubtagokhoz, ha az elkerülhetetlen. A két héttel ezelőtti fokozott zárások előtt rendszeresen voltak szabadtéri séták, kapu előtti beszélgetések az idősekkel, telefonon mindenkit naponta-két naponta felhívnak. A klubok látogatói örömmel fogadják a hívásokat, de már nagyon várják a személyes találkozások lehetőségét.

A II. sz. Gondozási Központ klubtagjainak online gyógytornát tart a gyógytornászuk heti rendszerességgel.

  • demens személyek nappali ellátása:

A II. sz. Gondozási Központ munkatársai két ellátotthoz is jártak rendszeresen, egyikükhöz naponta több órában. A demens idősek nem egyedül élnek, hanem hozzátartozóval, így a vírushelyzet alakulása miatt a személyes jelenlét ideiglenesen felfüggesztésre került.

  • közösségi pszichiátriai ellátás:

Több olyan ellátott van, aki átesett koronavírus fertőzésen, de kritikus állapotba szerencsére senki sem került. A kapcsolattartás rendszeres telefonon, illetve online módon is. Néhány személyes találkozóra is sor kerül a szabadban, a higiéniai előírások betartása mellett olyan esetekben, amikor személyes találkozó nélkül nem oldható meg a probléma.

  • fogyatékos személyek nappali ellátása:

Minden ellátottal és hozzátartozójával rendszeresen tartja az ÉNO a kapcsolatot. Akik igénylik, azokkal személyesen is találkoznak, akár otthonukban, akár lakókörnyezetükben egy-egy tematikus sétával. (Ez utóbbi ideiglenesen felfüggesztésre került.) Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztéseket, gondozást infokommunikációs eszközökkel vagy postai úton megküldik az ellátottaknak. Az intézmény pszichológusával egyeztetett módon tarthatják a kapcsolatot online és szükség esetén személyesen is a családok.

Az online szolgáltatások köre tovább bővült: az ellátottaknak csatlakozni lehet csütörtökönként fél 4-kor kezdődő ”online Csupaszív táncra”.

Online térben az ellátottak egy része önállóan otthonukban önkifejezésként készítenek rajzokat, színeznek mandalákat, sőt posztereket és képregényeket is rajzolnak és festenek. “Öröm és élményszerű nyelvtanulás” keretében egyéni kérésre, a hozzátartozó bekapcsolódásával 3fő tanulja a francia nyelv, 1fő a spanyol nyelv alapjait, szókincsét.

  • gondozóház:

A gondozóházban az ellátottak közül egy személy később érkezett az intézménybe ő még nincs beoltva. COVID-19 megbetegedés a gondozóházban nem fordult elő. A higiénés, takarítási rendelkezések, az izolációs szoba készültsége az aktuális eljárásrendek szerint kerültek kialakításra.

A veszélyhelyzet újbóli kihirdetését követően, már kicsit beletörődőbben viselték az idősek a bezártságot, mivel nem érte őket váratlanul a helyzet, illetve hagyatkozhattak a már megtapasztaltakra.

  • családsegítés, gyermekjóléti központ

A járvány védelmi intézkedéseinek szigorításai miatt az intézmény is változtatásokra kényszerült a nyitva tartás tekintetében, március 8-ától reggel 8 órától, délután 16 óra között van nyitva az intézmény. Az ügyeleti rendszer kialakításával sikerült megszervezni a zökkenőmentes ellátást, valamint az állandó csoport kialakítással a munkatársak védelme is megoldható, az adminisztratív feladatokat pedig home office-ban tudják végezni.

Szakmai feladataikat továbbra is az EMMI és módszertani útmutatók alapján végzik az intézményben, a szolgáltatások nagy részét online térbe helyezték át, különbség a tavalyi szolgáltatásokhoz képest, hogy míg a tavalyi járványügyi időszak alatt nem kellett a kapcsolattartási ügyeletet biztosítani, most viszont szükséges.

A kötelező települési tanácskozást online került megrendezésre, továbbra is segít az intézmény a lakosságot érintő akciók lebonyolításában, mint pl.: a CO 2 és füstjelzők átadása, a kivágott fák hasznosítása vagy a Nőnapi adományok szétosztása.

Védőfelszereléssel való ellátottság:

A védőfelszerelés megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésükre állnak az intézményekben, köszönhető ez főként a rendszeres önkormányzati beszerzésnek. Az intézmények esetenként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól is részesülnek védőfelszerelésben, A gépkocsival rendelkező intézmények segítenek elhozni a másik intézmények felszereléseit is.

Humánerőforrás alakulása

Az intézmények vezetői munkaszervezéssel, munkáltatói utasításokkal mindent megtesznek, hogy a munkavállalóikat megóvják a járványtól.

Míg a vírus 1. és 2. hullámában kevés megbetegedés fordult elő a szociális intézmények dolgozói között a 3. hullámban egyre több dolgozót ér utol a fertőzés, mely leginkább a házi segítségnyújtás feladat ellátását veszélyezteti. A szociális alapellátásban dolgozók elkeseredettek, hogy kimaradtak az oltásból, a munka nehézségein túl a lelki terheket is viselniük kell, mert az idősek közül is sokan még nincsenek beoltva, s „számon kérik” a dolgozókat, hogy miért veszélyeztetik őket, az a hamis kép alakul ki, hogy a dolgozó nem kérte az oltást. Különösen nehéz az ellátottak kérdéseire is megfelelő választ adni, hisz az írott és elektronikus sajtóban is napi rendszerességgel hallják, hogy az ágazat dolgozói be vannak oltva.

Amennyiben még inkább érinteni fogja a megbetegedés az intézményeket, főként a házi segítségnyújtás ellátását, egy válságtervvel készülnek az intézmények a humánerőforrások átcsoportosítására, illetve önkéntesek vagy a nyugdíjas szövetkezet munkavállalóinak segítségül hívásával próbálják ellátni az egyedülálló időseket.

Továbbra is kérjük az Önkormányzat vezetőségét, hogy a szociális dolgozók oltásának soronkívüliségét szíveskedjenek támogatni!

Címlap