2020. február 05.

Járdányi Pálra emlékeztek

Kulcsszavak Megosztás

Száz éve született és fiatalon, 46 éves korában hunyt el Járdányi Pál zeneszerző, kutató és pedagógus.

1920. január 30-án látta meg a napvilágot az Erkel- és Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus és népzenekutató, kerületünk zeneiskolájának névadója, Járdányi Pál, akinek a II. Kerületi Önkormányzat 2010-ben posztumusz díszpolgári címet adományozott. 

A zeneszerző századik születésnapján, január 30-án Járdányi Pál sírjánál Tallián Tibor zenetörténész mondott beszédet, február 3-án Járdányi egykori otthonánál pedig a ház falán elhelyezett emléktáblát koszorúzták meg. Mindkét megemlékezésen a család mellett a zenész tisztelői és egykori tanítványai is részt vettek.

A Hűvösvölgyi úti koszorúzás vendégeit Járdányi Gergely Liszt Ferenc-díjas nagybőgőművész, Járdányi Pál fia köszöntötte; a fiatalon, 46 éves korában elhunyt, mégis nagyhatású zeneszerző, kutató és pedagógus pályáját és emberi nagyságát Richter Pál, a Zenetudományi Intézet igazgatója és Karácsony Gergely főpolgármester méltatta. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy Járdányi Kodály Zoltán kiváló tanítványa volt, akinek munkássága a nagy elődök nyomában haladva a zene komponálásától a virtuóz előadáson át, az oktatásig és a népzenei gyűjtőmunka megújításáig terjedt. Felbecsülni sem lehet – tette hozzá – hogy korai halálával mennyi mindent vitt magával.

A beszédeket követően a felszólalók, illetve Őrsi Gergely polgármester, Vígh Andrea, a Zeneakadémia rektora, Szalay Olga, a Magyar Kodály Társaság társelnöke, valamint a budapesti és a tapolcai Járdányi zeneiskola igazgatói koszorút helyeztek el Járdányi Pál emléktáblájánál. Az ünnepségre, amelynek végén Járdányi Zsófia hegedűművész látta vendégül a jelenlévőket, eljött Berg Dániel alpolgármester, Biró Zsolt önkormányzati képviselő, valamint a II. kerület korábbi polgármestere, Láng Zsolt és korábbi alpolgármestere, Dankó Virág is.

*


Édesapám, Járdányi Pál 100. születésnapja

Az évnek nincs olyan napja, az órának nincs az a perce, amikor ne keresném Édesapámat, aki immár több mint fél évszázada nem lehet közöttünk fizikai mivoltában. Keresem és meglelem feltétlen szeretetét, felidézem önfeláldozó gondoskodását, kérem és megkapom támogatását az élet minden területén. A tanításban, zenélésben és nem utolsó sorban családomban. Jelenléte független az évfordulóktól. A kerek dátum számomra a közös ünneplés előkészítését, a visszatekintést és a jövő tervezését jelenti.
Az előkészítés folyamatában arra törekedtem, hogy a centenáriumi események alkalmával Járdányi Pál zeneszerző, népzenetudós és zenepedagógus szellemi örökségének mindhárom vonulata minél szélesebb körben, Budapesten és vidéken is megjelenjék.
Visszatekintve gondolataimban egyre jobban előtérbe kerültek a Járdányi életmű feltárásának eddigi eredményei. Hálámat és szeretetemet kívánom kifejezni azoknak a tudósoknak, zeneművészeknek és zenetanároknak, akiknek kiemelkedő szerepük volt Édesapám öröksége életben tartásában. Munkájukkal a Járdányi-szellemiség folytatását tették és teszik lehetővé a magyar és határainkon kívüli zenekultúrában.
Örülök, hogy ehhez én is hozzájárulhatok az 50. halálévforduló és a 100. születésnap közötti időszakban felfedezett, Édesapám eddig ismeretlen levelezésének feldolgozásával. Különleges ajándék számomra, hogy munkám során még közelebb kerülhettem hozzá. A kutatásra előkészített, digitalizált, adatbázisban elrendezett és gondosan archivált anyag dokumentálja Járdányi életútját és a korszakot.

A család: Devescovi Erzsébet hárfaművész, Járdányi Gergely, Járdányi Zsófia és Járdányi Pál

E kerek évforduló kiváló alkalom az emlékezésre, az életmű bemutatására, de egyben az újabb utakon való elindulásra is. Meggyőződésem, hogy az emlékezés mellett elsőrendű feladatunk a hagyaték jövőjéről való gondoskodás. A Járdányi hagyaték kéziratainak sorsa komoly kihívást jelent a leszármazottaknak. Remélem, hogy hamarosan véglegessé válik a családi megegyezés a szellemi hagyaték kéziratai és más tárgyai végső elhelyezésének kérdésében, és ezt követően egységben, értékes közgyűjteményeink egyikébe helyezzük el, ahol nemzeti kincsként őrzik meg.
Járdányi Pál száz évvel a születése után, korai halála ellenére is köztünk él. Jóságát, szelíd természetét, bátor és becsületes jellemét a bajtársak, tanítványok és a család emlékezései örökítik tovább.

Járdányi Zsófia

*


A centenárium tiszteletére több programot is rendeznek. Február 18-án 18.00 órai kezdettel Járdányi 100 címmel kamarahangversenyt tartanak a Klebelsberg Kultúrkúriában, majd március 10-én 19.00 órától a Zeneakadémia Solti termében is hasonló címmel hallgathat meg Járdányi Pál műveiből összeállított hangversenyt a közönség.

Címlap