Költségvetés 2020

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületének 2020. évi költségvetése.

>>> Itt olvasható a költségvetési rendelet

>>> Itt olvashatóak a költségvetés táblázatai


Újdonságok az idei költségvetésben – százmillió forintról a II. kerületi lakók dönthetnek

A költségvetés tárgyalását a február 18-án tartott képviselő-testületi ülésen kezdték meg, majd február 27-én, a részletes vitát követően a testület el is fogadta az idei büdzsét. A költségvetési viták során a polgármester és a frakciók is megfogalmazták véleményüket az idei tervezetről. A mintegy 24,5 milliárd forint bevételi főösszegű költségvetést a képviselő-testület a Fidesz–KDNP-frakció 8 nem szavazata mellett 13 igen vokssal fogadta el.

Őrsi Gergely polgármester, Varga Előd Bendegúz, Berg Dániel, Kovács Márton és Szabó Gyula alpolgármesterek


Őrsi Gergely polgármester
a vita során elmondta, hogy a II. kerület költségvetése stabil alapokon áll és számos fontos programpontot tartalmaz, miközben megköszönte az önkormányzat és a hivatal munkatársainak, a kerületi frakcióknak és a bizottságoknak a költségvetés elkészítéséhez nyújtott munkát. A költségvetési rendelet előterjesztőjeként azt hangsúlyozta, hogy öt évre szóló programjuk idén megvalósítható elemeit már most megjelenítették.
– Annak a hívei vagyunk, hogy csak olyan feladatot szerepeltessünk a költségvetésben, aminek az előkészítése már lezajlott, vagy folyamatban van, mert nem szeretnénk sem kapkodni, sem pedig elő nem készített beruházást megkezdeni – mondta Őrsi Gergely, utalva a pesthidegkúti uszoda hiányosságaira.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetést a takarékos gazdálkodás jellemzi, a rendelkezésre álló forrásokat pedig minden esetben a lehető legoptimálisabban szeretnék felhasználni.
Kiemelte, idén újdonság, hogy a költségvetés egy 100 millió forintnyi részéről próbajelleggel, részvételi költségvetés néven teljes egészében a II. kerületben élők legszélesebb körű bevonásával döntenek majd.
Az idei büdzsé fontosabb pillérei között említette, hogy a szociális ágazatban a kerület alkalmazásában álló, köznevelési és intézményi ágazatban dolgozók átlagosan havi 50 ezer forintos bérkiegészítésben részesülnek. Többet fordítanak a köztisztaságra, a zöldfelületekre, a környezetünk fenntartására úgy, hogy minél kevesebb plusz forrást kelljen igénybe venni. A keretösszegeket majdnem minden pályázat esetében emelték, és fontos, hogy az érintettek a lehető legszélesebb körben tudomást szerezzek a lehetőségekről. Külön összeget biztosít a költségvetés szociális alapon a gyermekek nem kötelező oltásának finanszírozására, valamint az állat- és természetvédelemre. Az egészségügyre és a kultúrára az önkormányzat igyekszik a lehető legtöbbet költeni az itt élőkkel és a szakmával konzultálva, ehhez állami és pályázati forrásokat is igénybe vennének. A polgármester a következő évek legnagyobb kihívásai között említett a lakhatás kérdését, a megoldáshoz új modellekre és együttműködő partnerekre van szükség. A II. kerületi bérlakásprogram tervezésére külön összeget különítettek el. Őrsi Gergely elmondta, hogy az eddig előkészített beruházások folytatódnak, és nagy hangsúlyt fektetnek a kerületi utak állapotának javítására.

Varga Előd Bendegúz alpolgármester, Kerületünk az otthonunk (MSZP)
A költségvetés összeállításáért felelős alpolgármester már az általános vita során köszönetét fejezte a polgármesteri hivatal munkatársainak, akik részesei voltak a közel két hónapos előkészítő munkának, aminek eredményeként a képviselő-testület elé terjeszthették az idei büdzsét.
– A költségvetés stabil lábakon álló, minden elemében megvalósítható, ezáltal megteremti az alapokat a programunkhoz, egyben minden fedezetet biztosít a következő évek munkájának megalapozásához.
A költségvetés pozitívumai között megemlítette a szociális és a – kerület alkalmazásában álló – köznevelési, közoktatási ágazatban dolgozók bérkiegészítésére elkülönített forrást. Azt is hozzáfűzte, hogy a pesthidegkúti Gyarmati Dezső Uszoda működésével kapcsolatos költségeket – az előzetes üzleti tervekben szereplő 600 millió forintos működési veszteséget – sikerült mintegy 440 millió forinttal csökkenteni. Ugyanakkor hozzátette, hogy számos olyan költség jelentkezik az uszoda működtetésével kapcsolatban, ami beláthatatlan.

Kovács Márton alpolgármester, Párbeszéd Magyarországért
– A II. kerületnek „zöldebb” költségvetése van, mint bármikor valaha. Az idei büdzsében jutott forrás a klímaalap és a környezetvédelmi keret részére, valamint a biodiverz zöldfelületek kialakítására is, ami mutatja, hogy nagy hangsúlyt helyezünk kerületünk zöld jellegének megőrzésére és fejlesztésére – mondta el lapunknak a költségvetéssel kapcsolatban az oktatási, a szociális, a környezetvédelmi ügyekért is felelő alpolgármester. – Emellett a szociális és oktatási területen dolgozó munkatársak bérének kiegészítését is támogatjuk, és az egészségügy területén sem csökkentek a források.

Gál Andrea és Tompa János

Tompa János, Demokratikus Koalíció
– Az előző évihez képest megváltozott a kiadási oldal struktúrája, ami tükrözi az alapvető célkitűzéseinket, ígéreteink egy részét. Frakciónk több javaslatot adott be, ezek meg is jelentek a költségvetésben. Fontos, hogy nőnek a személyi kiadások főként az óvodai, bölcsődei és szociális dolgozók bérnövelésére, valamint az önkormányzat szociális alapon támogatja a gyermekkorúak egyes nem kötelező védőoltásainak beszerzését.
A frakció üdvözöli, hogy az önkormányzat továbbra is támogatja a tulajdonában lévő, de állami kezelésű iskolaépületek karbantartását, az összegek pedig közvetlenül az iskolákhoz jutnak el, és azt is, hogy növelték a társasházi pályázat pénzkeretét.
A frakció részéről Gál Andrea képviselő, állat- és természetvédelmi tanácsnok elmondta, hogy az idei költségvetésben két új, fontos tétel is szerepel, az egyik az állat- és természetvédelem, a másik pedig a II. kerületi helytörténeti gyűjtemény létrehozása.

Némethy Béla, Gór Csaba, Ernyey László és Biró Zsolt


Gór Csaba,
Fidesz–KDNP
A frakcióvezető felszólalásában köszönetet mondott a stabil költségvetés kidolgozásáért, ugyanakkor jelezte, hogy a 2020-as büdzsével kapcsolatban vannak fenntartásaik, és jobbító szándékkal néhány kritikát is kénytelen megfogalmazni.
– Az természetes, hogy a választáskor többséget szerző kerületi vezetés a saját elképzelését szeretné megvalósítani, de az már probléma, hogy nem látjuk a polgármesteri program megvalósulását ebben a költségvetésben. Például nem várjuk a lakáshelyzet megoldását néhány hónappal a választások után, de az gond, hogy ennek még az alapjait sem találjuk a büdzsében.
A frakcióban úgy látják, hogy hasonló a helyzet a Margit körút felújítására tett ígéretekkel is. A frakcióvezető elmondta, hogy nem találtak a rekonstrukcióra elkülönített összeget a költségvetésben, de bíznak benne, hogy majd jövőre igen, és így aggályaik feleslegesnek bizonyulnak.
Mint azt Némethy Béla képviselő megemlítette: szerencsésebb lett volna, ha a választási program meghirdetése előtt végeznek számításokat például a Margit körút rekonstrukciójának költségeiről.
Ernyey László képviselő, az egyházügyi és karitatív szervezetek tanácsnoka úgy fogalmazott, hogy egyes fejlesztési kiadásoknál idén a tavalyinál kisebb összeg szerepel: megemlítette a fejlesztések előkészítését, a bérlakásállomány bővítését és a szociális lakások felújítására szánt összeget. Ugyanakkor elmondta, hogy egyetértenek a bérkiegészítések növelésével és a Víziváros fejlesztésével.
A frakció több módosító indítványt is benyújtott, például forrást javasoltak a polgármesteri hivatal számára elektromos autóra, a környezetvédelmi keret terhére lakossági zöldhulladékzsákok beszerzésére, kerékpártárolók kialakítására, műemléki és védett házak felújításának támogatására, vagy a Városrendészet létszámának növelésére, ezeket a javaslatokat be is fogadta az előterjesztő az idei költségvetésbe.
A képviselőcsoport ugyanakkor jelezte, hogy az előterjesztés lényeges hiányosságai miatt nem tudja azt támogatni.

Juhász Veronika, Tóth Csaba Róbert, Majoros András és Kiss Roland


Juhász Veronika,
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
– A költségvetés része lett az a javaslatunk, hogy az önkormányzat vállalja egy, a hajléktalanság helyzetét felmérő tanulmány elkészítését a kerületben. Feltérképeznék az ellátórendszerbe és az intézményekbe nem integrált hajléktalan emberek életkörülményeit, másrészt kutatnák, hogy a helyzet javításához miként lehetne felhasználni a lakossági szolidaritást. A közművelődési pályázati keret emelésével pedig a kreatív közösségépítést biztatjuk.

Tóth Csaba Róbert, Lehet Más a Politika
A költségvetési bizottság elnökeként a testületi ülésen elmondta, hogy sorra vették és megtárgyalták a beérkezett módosító indítványokat, melyekről külön szavazni sem kellett, az előterjesztő vagy befogadta azokat, vagy visszavonták. Emlékeztetett, hogy konstruktív munka zajlott a bizottságban, amely egyhangúlag a képviselő-testület előtti tárgyalásra alkalmasnak találta a rendelettervezetet. Megjegyezte, hogy a tavalyi költségvetésben ugyan magasabb százalékos arányszámok szerepeltek a fejlesztéseknél, de az döntően annak volt köszönhető, hogy részét képezte a pesthidegkúti uszoda óriásprojektje, valamint a Frankel Leó útra tervezett egészségközpont közel négymilliárd forintnyi pályázati összege, mely utóbbi nem került elköltésre.

Majoros András, Momentum
– Az innovatív elemeket tartalmazó költségvetés biztató kezdet ahhoz, hogy a II. kerület elinduljon a XXI. század irányába. Különösen üdvözöljük a részvételi költségvetés, a klímakrízis helyi kezelése és a közösségi zöldfelületek kialakítása érdekében született költségvetési sorokat. Ugyanakkor a környezetvédelemre és a hulladékgazdálkodásra fordítható összeget – összehasonlítva például a sport- és szabadidős tevékenységekre szánt forrással – alacsonynak tartjuk, de az idei „uszodanehéz” költségvetés mellett tudjuk, hogy szűk a mozgástér.
A Momentum frakcióvezetője jelezte: bíznak abban, hogy a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft. részére az uszoda céljaira nyújtott 880 millió forint visszatérítendő támogatás eredményre vezet, és az uszoda veszteségei miatt nem szenvednek csorbát más fejlesztések.
Kiss Roland képviselő felszólalásában örömét fejezte ki, hogy az idei büdzsé alapján a Vízivárosban a következő években több beruházás valósulhat meg, mint az elmúlt időszakban.

*

A részvételi költségvetés intézményének a II. kerületben történő fokozatos bevezetését szavazta meg a testület, így 2020-ban már a kerületi lakosok számára is látható lesz ennek eredménye. A részvételi költségvetés egy olyan demokratikus folyamat, melynek során egy közösség tagjai közvetlenül döntik el, hogyan legyen elköltve a köz(össégi) költségvetés meghatározott része. A folyamat tervezési időszaka idén március 1–31-ig, az ötletgyűjtési időszak április 1–20-ig lesz. A beérkezett javaslatokat a koncepcionális elvek alapján április 26. és május 15. között terjesztik a közösségi döntéshozatal elé.

*

Közösségi egyeztetés Pesthidegkúton
Őrsi Gergely polgármester közösségi egyeztetésre hívja mindazokat, akik szívükön viselik a II. kerület, ezen belül is Pesthidegkút lakóinak mindennapi életét, problémáit és a városrész fejlődését, fejlesztéseit.
Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Templom u. 2.)
Időpont: március 18. (szerda) 18.00 óra. Minden érdeklődőt várnak!

Címlap