2020. október 01.

Milyen kerületet szeretnénk?

Kulcsszavak Megosztás

A lakosság véleményét is várják a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia megújításához.

Tisztelt Kerületi Lakosok, Kedves Szomszédaink!

Az önkormányzat 2020 márciusában felhívást tett közzé, hogy a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia megújításába a lakosokat is bevonja, hiszen minden lakosnak, tulajdonosnak, gazdasági szereplőnek van véleménye az alábbi kérdésekről:

- Mi az, amiben jobbak vagyunk, mint a szomszédos kerület?
- Mi az, ami hiányzik a kerületből?
- Milyen irányban fejlődjünk?
- Mire alapozhatjuk fejlődésünket?
- Milyen legyen kerületünk hat-tíz év múlva?


A járványügyi veszélyhelyzet sajnálatosan nem tette lehetővé, hogy a korábban meghirdetett időpontban megismerhessük személyesen is a véleményüket, így az a döntés született, hogy 2020 őszén folytatjuk a közös munkát.
Célunk minden felelősséget érző szereplő igényének meghallgatása, elképzelésének figyelembevétele, hogy ne csak a tervezési folyamat végén véleményezőként találkozzon a tervvel, hanem készítési folyamatának is aktív részese legyen. Szeretnénk figyelembe venni elképzeléseiket, hogy azután a közösen megálmodott jövő megvalósításán is együtt munkálkodhassunk.

A stratégiáról

Az önkormányzat feladata, hogy mindenkor biztosítsa a kerület lakossága számára a változó igényekhez alkalmazkodó, az életminőség és életszínvonal növekedéséhez szükséges társadalmi, gazdasági, környezeti és műszaki feltételeket.
A településfejlesztési stratégiának a település középtávú (4-6 év) fejlesztési tervét nevezzük. Célja, hogy az önkormányzati döntéshozók és a lakosság számára legyen olyan dokumentum, amely tartalmazza a Budapest II. kerületének fejlődését elősegítő célokat, és hozzásegítse a település fejlesztéséért felelős politikusokat a megfelelő döntések meghozatalához. A stratégia feladata, hogy olyan célokat és a megvalósításukhoz szükséges akciókat, forrásokat jelöljön ki, melyek megalapozzák a kerület korszerű és harmonikus, a lakosság érdekeit szolgáló fejlődését.
Az Önök véleménye, ötlete, részvétele közügyeinkben fontos számunkra, s ennek jegyében az elmúlt időszakban is több kérdésben megkérdeztük véleményüket, illetve tettünk felhívást, ami hozzájárul(t) kerületünk élhetőbbé tételéhez:

• Kiírtuk a „Fogadj örökbe egy közterületet!”pályázatot
• Megkérdeztük véleményüket a közösségi kertekről
• Kerestük Buda legszebb, legvirágosabb kertjeit
• További pályázatokat írtunk ki társasházak, diákok (pl. Hajós Alfréd-sportösztöndíj, stb.) részére

Azt látjuk, hogy a lakosok aktívan alakítják a kerület jövőjét a fenti kérdésekben, s hisszük, hogy fontos véleményük meg tud jelenni a stratégiakészítés során is, hiszen csak olyan településfejlesztési stratégia lehet eredményes, amely összhangban áll a helyi lakosság érdekeivel.
Szabadtéri fogadóóra-sorozat keretében több helyszínen és több alkalommal lehet találkozni Őrsi Gergely polgármesterrel. Az alábbi időpontokban és helyszíneken lehetőséget teremtünk, hogy a stratégia alkotásába bevont szakembereknek is elmondhassák véleményüket:

Fenyves park, október 6. (kedd), 16.00
Rózsadomb Center, október 9. (péntek), 15.30
Vérhalom tér, október 13. (kedd), 16.00
Margit krt.–Frankel Leó út sarok (a patika előtt), október 16. (péntek), 15.30
Adyligeti park és játszótér, október 20. (kedd), 15.00
Gyarmati Dezső Uszoda, október 20. (kedd), 16.30

Az elkövetkezendőkben rendszeresen tájékoztatjuk Önöket a tervezési folyamatról a honlapon a „Milyen kerületet szeretnénk?” fül alatt, illetve a most induló új Facebook-oldalon.
Kérjük Önöket, vegyenek részt a közös gondolkodásban, és véleményükkel, javaslataikkal, segítsék munkánkat!


Szabó Gyula
alpolgármester

Címlap