2020. március 06.

Milyen kerületet szeretnénk?

Kulcsszavak Megosztás

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megújítása.

Tisztelt Kerületi Lakosok, kedves Szomszédaink!


Az önkormányzat az elmúlt időszakban felhívást tett közzé, hogy a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia megújításába a lakosokat is be kívánja vonni. Ahogyan írtuk, a munka során célunk minden érdeklődő igényének meghallgatása, elképzelésének figyelembevétele.

A járványügyi veszélyhelyzet sajnálatosan nem teszi lehetővé, hogy ebben az időszakban a korábban meghirdetett időpontban megismerhessük személyesen is a véleményüket, így az a döntés született, hogy várhatóan 2020 őszére hirdetjük meg a közösségi fórumokat.

Bízunk benne, hogy a fenti, későbbi időpontban már újból fókuszálni tudunk a kerület komplex fejlesztésévelkapcsolatos kérdésekre. Ahogyan korábban is megtettük, tájékoztatni fogjuk Önöket, hogyan tudnak részt venni a közös gondolkodásban, hogyan tudják segíteni munkánkat véleményükkel, javaslataikkal.


Őrsi Gergely polgármester

***

Tisztelt Kerületi Lakosok, Kedves Szomszédaink!


Sok lakost, tulajdonost, gazdasági szereplőt foglalkoztathatnak az alábbi kérdések.
- Mi az, amiben jobbak vagyunk, mint a szomszédos kerület?
- Mi az, ami hiányzik a kerületünkből?
- Milyen irányban fejlődjünk? Mire alapozhatjuk fejlődésünket?
- Milyen legyen kerületünk 6-10 év múlva?
A II. Kerületi Önkormányzat meg kívánja újítani a kerület településfejlesztési stratégiáját, ami középtávon meghatározza a kerületben megvalósuló fejlesztéseket. A stratégia megalkotásánál számítunk a lakosság véleményére.
Célunk minden érdeklődő igényének meghallgatása, elképzelésének figyelembevétele, hogy ne csak a tervezési folyamat végén, véleményezőként találkozzon a tervvel, hanem készítési folyamatának is aktív részese lehessen. Szeretnénk figyelembe venni elképzeléseiket, hogy azután a közösen megálmodott jövő megvalósításán is együtt munkálkodhassunk.


A stratégiáról
Az önkormányzat feladata, hogy mindenkor biztosítsa a kerület lakossága számára a változó igényekhez alkalmazkodó, az életminőség és életszínvonal növekedéséhez szükséges társadalmi, gazdasági, környezeti és műszaki feltételeket.
A településfejlesztési stratégiának a település középtávú (4-6 év) fejlesztési tervét nevezzük. Célja, hogy az önkormányzati döntéshozók és a lakosság számára legyen olyan dokumentum, amely tartalmazza a II. kerület fejlődését elősegítő célokat és hozzásegíti a település fejlesztéséért felelős vezetőket a megfelelő döntések meghozatalához. A stratégia feladata, hogy olyan célokat és olyan, a megvalósításukhoz szükséges akciókat, forrásokat jelöljön ki, melyek megalapozzák a település korszerű és harmonikus, a lakosság érdekeit szolgáló fejlődését.
Az Önök véleménye, ötlete fontos, hiszen csak olyan településfejlesztési stratégia lehet eredményes, amely összhangban áll a helyi lakosság érdekeivel.
Mindezt figyelembe véve az elkövetkezendőkben rendszeresen tájékoztatjuk Önöket a tervezési folyamatról a honlapon, illetve a Facebook-oldalon, de szeretnénk, ha véleményükkel aktívan is segítenék a tervezést. 2020 áprilisának elején lehetőséget biztosítunk, hogy a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a készülő stratégiával kapcsolatban elmondhassák véleményüket az alábbi időpontokban és helyszíneken tartandó fórumokon:

- A bel-budai kerületrészben élőket ÁPRILIS 1-jén,

- a hegyvidéki kerületrészben élőket ÁPRILIS 6-án várjuk a Marczibányi Téri Művelődési Központba 17–20 óra között.

- A hidegkúti kerületrészen élőket ÁPRILIS 8-án várjuk a Klebelsberg Kultúrkúria épületébe 17–20 óra között.


A fórum alkalmas tér mindenki számára, hogy elmondhassa véleményét a mediátorok biztosította keretek között. Fontos, hogy a hatékony munkavégzés érdekében a jelzett időtartam alatt végig számítunk aktív részvételére. A fórumokon való részvétel – a tervezhetőség miatt – regisztrációhoz kötött. Kérjük, jelentkezését legkésőbb 2020. március 25-ig juttassa el a [email protected] e-mail-címre vagy hozza be személyesen az önkormányzathoz melyben megjelöli, hogy melyik kerületrészi fórum munkájába kapcsolódik bele, s hogy milyen elérhetőségen tudjuk informálni a fórummal kapcsolatban.
Kérjük Önöket, vegyenek részt a közös gondolkodásban, véleményükkel, javaslataikkal, segítsék munkánkat!


Üdvözlettel:
Őrsi Gergely polgármester

Címlap