Népszámlálás 2022

Címlap   |   2022, június 15 - 16:16Send by email

A népszámlálás 2022. október 1. és 2022. november 28. közötti időszakban történik.

2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljes körű népszámlálást. Ez egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét és területi részletezettségét. Az egyetlen olyan adatforrás, amely teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálást megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a népszámlálás részleteiről, a válaszadás módozatairól (pl. az online internetes kitöltéshez szükséges egyedi azonosítóról) felkérő levelet fog küldeni valamennyi magyarországi címre. A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek.

A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérjük a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és postaládákon.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleértve a gyűjtendő adatok körét, a 2022. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A népszámlálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező.

Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően három módon teljesíthető, egyrészt az interneten a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul meg, papír alapú kérdőívek nélkül az alábbiak szerint:

 • 2022. október 1. és október 16. között: internetes önkitöltési időszak (az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16. éjfélig fogadja el!)

 • 2022. október 17. és november 20. között: számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés (azon lakosok körében, akik nem töltötték ki az online kérdőívet)

 • 2022. november 21. és november 28. között: pótösszeírás-polgármesteri hivatalban (azon kimaradt lakosok körében, akik az előző két lehetőség közül egyikkel sem éltek)

A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Azok összesített formában kerülnek nyilvánosságra, semmilyen módon nem összeköthetők a válaszadók személyével.

Felhívás

a 2022. évi népszámlálásban közremüködő számlálóbiztosok jelentkezésére

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik.

Számlálóbiztosnak az a nagykorú, cselekvőképes személy jelentkezhet, aki

 • legalább középfokú végzettséggel,

 • mobiltelefonnal és e-mail címmel,

 • magabiztos számítógépes ismeretekkel (tablet, mobiltelefon kezelése),

 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készséggel,

 • jó helyismerettel és tájékozódási készséggel,

 • az otthoni felkészüléshez saját eszközzel és internet eléréssel rendelkezik.

A számlálóbiztos munkadíja a 362/2020. (VII.23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján:

 • Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás: 350 Ft/cím

 • Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet: 380 Ft/összeírás körébe tartozó cím

 • Összeírt személy: 730 Ft/ összeírt személy

 • Egyéb szervezés: 920 Ft/cím

FONTOSABB TUDNIVALÓK:

 • A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban az adatszolgáltatókkal, munkáját közvetlenül a felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi.

 • Feladata a körzeteinek bejárása, a körzeteihez tartozó, az internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az interjúk és az adatfelvétel lebonyolítása, valamint a címek pontosítása, az esetleges új címek felvétele.

 • A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 150-200 címen kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie, a KSH által biztosított, védett elektronikai eszköz (tablet) segítségével.

 • A számlálóbiztos vállalja a folyamatos munkavégzést, a jelentős fizikai és szellemi igénybevételt, valamint a számlálóbiztosi munka során kapott válaszok bizalmas kezelését!A számlálóbiztosnak jelentkezőknek megbízásuk előtt, e-learning rendszerben történő egyéni felkészülést követően vizsgát kell tenniük. A sikeres vizsga letétele után kerülhet sor a megbízási szerződés megkötésére!

Amennyiben Ön a fenti feltételeknek megfelel, és 2022. évi Népszámlálás lebonyolításában számlálóbiztosként közreműködne, kérem, hogy a letölthető vagy a Központi Ügyfélszolgálaton (1023 Bp. Margit u. 2-4.) átvehető JELENTKEZÉSI LAPOT  kitöltve az [email protected] elektronikus címre küldje meg, vagy személyesen adja le a Központi Ügyfélszolgálaton.


Központi Statisztikai Hivatal és az Önálló Polgármesteri Hivatal/ Közös Önkormányzati Hivatal Adatkezelési Tájékoztatója a 2022. évi Népszámlálás felülvizsgálói , Számlálóbiztosai részére


Jelentkezési határidő:
2022. szeptember 20.

Amennyiben további kérdésük van a népszámlálással kapcsolatban, kérem, forduljanak munkatársaimhoz bizalommal az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Félfogadás hétfőtől-csütörtökig: 08.00-16.00, pénteken: 08.00-13.00 óra között:

Tel: 346-5557, 346-5561; 346-5526; 346-5560

Budapest, 2022. június 16.

dr. Szalai Tibor

jegyző

Helyi népszámlálási felelős