Pályázati felhívás tanulmányi ösztöndíjra a 2020/2021. tanévre

Címlap   |   2020, június 7 - 15:45Send by email

A II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottsága pályázatot ír ki a kerületben lakó, kiemelkedő tanulmányi eredményű, hátrányos helyzetű diákok részére. 

Az ösztöndíj összege 10 hónapra (egy tanulmányi évre) szól. Havi összege 5.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjed. A megállapított ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra.

A pályázaton való részvétel feltételei:

 • a II. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, általános vagy középiskola
  5-13. évfolyamán tanuló nappali tagozatos diák,
 • az év végi (2019/2020. tanév) tanulmányi eredménye eléri a 4,7-es átlagot,
 • a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át, jelenleg 85 500 Ft-ot,
 • előnyt élvez az a pályázó, aki tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen helyezést ért el.
 • kerületi gyermekotthonban, vagy II. kerületi nevelőszülőnél elhelyezett általános vagy középiskola 5-13. évfolyamán tanuló nappali tagozatos diák,
 • az év végi (2019/2020. tanév) tanulmányi eredménye eléri a 4,0-es átlagot,
 • előnyt élvez az a pályázó, aki tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen helyezést ért el.

A Pályázati adatlap és jövedelemnyilatkozat letölthető az önkormányzat honlapjáról: 

Pályázati adatlap >>>

Jövedelemnyilatkozat >>>

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

 • a tanulmányi eredményt, illetve a kiemelkedő tanulmányi, művészeti és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolatát,
 • lakcímkártya másolatot, illetve
 • a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek esetében:

- a gyermekotthon igazolását,

- a pályázó gyámi fenntartásos folyószámlájáról igazolást,

- a gyermek mellett a megállapodás aláírására jogosult törvényes képviselő nevét és képviseleti jogosultságát.

 • az 1) pont szerinti pályázók esetében az együtt élő jövedelemmel rendelkező családtagok nettó jövedelem (három havi átlagkereset), táppénz, nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások illetve támogatások (szociális juttatások, álláskeresési járadék, munkanélküli járadék, munkanélküli segély, családi pótlék, ösztöndíjak, stb.) igazolását. Az ellátatlanság igazolására a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által kiadott igazolást kell mellékelni.

A pályázati kérelmeket elektronikusan az alábbi címre kell benyújtani:

II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Gottfriedné Tomka Fruzsina részére:

[email protected]

A pályázati kérelmek beérkezésének határideje:

július 3. (péntek) 12 00

A döntésről a pályázók szeptember 30-ig írásban kapnak értesítést.