2020. április 27.

Segítség II. kerületi vállalkozásoknak

Kulcsszavak Megosztás

A II. kerület önkormányzata kedvezményeket nyújt az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítése érdekében.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IV.21.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítése érdekében a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői részére nyújtható kedvezmények megállapításáról.

Tovább a rendelethez >>> (PDF), (word)

A kérelmezőnek a kérelmében meg kell jelölnie:

(1) 
a) a kérelem indokait, bemutatva a fizetési nehézség kialakulásának okait, megjelölve a bérleményben ténylegesen folytatott gazdasági tevékenységet és azt, hogy ezen tevékenységet a kialakult járványhelyzet mennyiben korlátozza, teljes bérleti díj elengedés kérelmezése esetén mennyiben lehetetleníti el,

b) melyik az e rendelet szerinti fizetési kedvezmény, illetve a fizetési kedvezmények milyen kombinált megállapítását kérelmezi,

c) bérleti díj mérséklés kérelmezése esetében, annak kért mértékét,

d) fizetési halasztás kérelmezése esetében a fizetési halasztás kért időtartamát, ha az rövidebb az e rendeletben foglaltaknál.

A kérelemben be kell mutatni azon intézkedéseket, amelyeket a kérelmező a racionális gazdálkodás és a jövőbeni fizetőképesség fenntartása érdekében tett, illetve tenni kíván.

(2) Az e rendelet szerinti kérelmeket az Önkormányzat honlapjáról letölthető formanyomtatvány alkalmazásával elektronikus úton, a [email protected] mail címre való elküldéssel lehet benyújtani.

(3) A kérelmek feldolgozását és a döntés előkészítését a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Igazgatóság, Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály végzi, a döntést a polgármester hozza meg a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül, mely döntésről a bérlő elektronikus úton kap értesítést.

Címlap