Szigorúbb jogszabályokkal a fák és a madarak védelmében

Kulcsszavak Megosztás

A faátültetés költségeit az önkormányzat állja

Új szempontok és korábbi tapasztalatok alapján, a környezetvédelem és a költőmadarak élőhelyének megóvása érdekében új rendeletet alkotott az önkormányzat a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról. A nem közterületi ingatlanon álló fákra vonatkozó jogszabály januártól lép életbe.

A képviselő-testület új, a környezetet jobban óvó rendeletét a 2021. januári 1-jei hatályba lépését követően benyújtott kérelmekre, és az azt követően engedély nélküli fakivágásokra kell alkalmazni.

Az új jogszabály többek között rendelkezik arról, hogy minden, nem közterületi ingatlanon álló fa kivágásához előzetesen kérelmet kell benyújtani a hatósághoz. Nem elegendő – mint eddig – a fakivágás bejelentése. Az eljárás illetéke az illetékekről szóló törvény alapján 3 000 forintról 5 000 forintra változott.

Szigorodik a fapótlási kötelezettség. Csak akkor lehet fát kivágni, ha a fakivágással érintett ingatlan zöldfelületének minden megkezdett 100 m2-ére a kivágást követően is legalább egy darab 10 cm feletti törzsátmérővel rendelkező fás szárú növény (kivéve gyümölcsfa) jut. A régi rendelet 200 négyzetméterben határozta meg a területet.


A növények megmentése érdekében az építési tevékenység miatt kivágni tervezett fa esetén vizsgálni kell a növény átültetésének lehetőségét. A vizsgálatot az engedélyeztetési eljárás megkezdése előtt kell kérelmezni a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztályán az erre rendszeresített formanyomtatványon.

A faátültetés szándékát a fás szárú növény áthelyezése előtt a 10-30 cm közötti törzsátmérőjű fák esetén egy évvel, 30 cm törzsátmérő felett pedig két évvel korábban kell kérelmezni. Amennyiben a fás szárú növény átültetése telken belül nem oldható meg, akkor a fát az önkormányzat által kijelölt közterületen kell elhelyezni. Az átültetéssel összefüggő valamennyi költséget az önkormányzat viseli. Az átültetésnél nem keletkezik pótlási kötelezettség. Amennyiben a faátültetés lehetőségét a kérelmező figyelmen kívül hagyja, illetve a vizsgálat eredménye azt állapítja meg, hogy a fás szárú növény nem ültethető át, úgy a kérelmezőnek fakivágási engedélyezési eljárást kell kezdeményeznie.


A madarak védelme érdekében minden év április 1. és augusztus 1. között kérelmezett fakivágások esetén a vágást csak a hatóság ornitológiai ismeretekkel rendelkező szakemberének véleményét figyelembe véve lehet engedélyezni, amennyiben a kivágás nem életvédelem, balesetmegelőzés, vagy vagyonbiztonsági okból történne.

Közigazgatási bírság lesz a következménye, ha a fa kivágását előidéző élet, baleset vagy vagyonvédelmi ok az ingatlan tulajdonosának, használójának vagy kezelőjének róható fel, és szintén bírság jár a fa jelentős mértékű csonkításáért, valamint az engedély nélküli fakivágás esetén, de akkor is, ha a fapótlási kötelezettséget valaki nem, vagy nem a határozatban foglaltak szerint teljesíti.

Címlap