2024. április 09.

TÁJÉKOZTATÓ a bölcsődei jelentkezésekről és a felvételi eljárásról | 2024

Kulcsszavak Megosztás

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A szülők felvételi kérelmüket az óvodai előjegyzések időpontjával megegyezően, a 2024/2025. gondozási évre 2024. május 2-től május 10-ig tartó héten - www.magyarorszag.hu felületen, ügyfélkapun keresztül nyújthatják be a bölcsődékbe. Az a szülő, akinek nincs ügyfélkapuja, a tavalyi évhez hasonlóan a jelentkezési lap kitöltésével és az első helyen megjelölt bölcsőde e-mail címére történő megküldésével is jelentkezhet.


A jelentkezési lap letölthető a II. kerületi Egyesített Bölcsődék honlapjáról a https://iikeruletibolcsik.hu/letoltesek/ linken letölthető.

A felvételi kérelmet a bölcsőde vezetője elbírálja és döntést hoz a gyermek felvételéről vagy elutasításáról. A szülők a döntésről értesítést kapnak.

Az elutasító döntés tartalmazza az elutasítás tényét, indokát, az esetleges későbbi bölcsődei felvétel időpontját, a jogorvoslati lehetőséget. A jogorvoslatra rendelkezésre álló határidő a közléstől, annak hiányában a tudomásra jutástól számított 8 nap.

Másodfokon a fenntartó dönt.

Bölcsődében a gyermek húszhetes korától harmadik életévének betöltéséig gondozható. Amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre - és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja-, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék címei az Önkormányzat honlapján >>> https://masodikkerulet.hu/node/41809 megtalálhatók.

Címlap