2022. június 15.

Tájékoztató a településképi rendelet módosításáról

Kulcsszavak Megosztás

Tisztelt Kerületi Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete 19/2022. (V.31.) számú rendeletében döntött a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet megtekinthető az önkormányzati rendelettárban: https://net.jogtar.hu/rendelet-kereso/gyors?council=ii-kerulet

A településkép védelmét szabályozó 2016. évi LXXIV. törvény alapján, a települési önkormányzatok a településkép védelmét helyi rendeletben biztosíthatják. A településképi rendelet, a településképi követelmények meghatározásával, településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja a településkép védelmét.

A helyi rendelet 2017-es megalkotása óta utoljára 2020-ban történt módosítás. Akkor is és ez alkalommal is, a helyi védelemmel érintett ingatlanok körének bővítésére is sor került. Az épített környezeti elemek védelme kiemelten fontos közérdek olyan építmények esetében, melyek egy korszak történelmi lenyomatát vagy az alkotó kézjegyét őrzik. A II. kerület különösen gazdag ilyen elemekben, ezek megőrzését szolgálja a helyi védelmi státusz. A kerületi helyi védett értékek bővített jegyzéke, a hatályos rendelet 1a. és 1b. mellékleteként megtekinthető.

A rendelet-módosítás fontos változást eredményezett az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységekre vonatkozóan; a kötelező településképi bejelentések alkalmazási köre szűkítésre került. Néhány példát említve, a jövőben nem szükséges településképi bejelentési eljárás lefolytatása telken belüli út vagy parkoló építésekor, illetve pince felújítás, átalakítás, korszerűsítés esetében sem. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése esetén sem szükséges már az eljárás lefolytatása. További változás, hogy a kerítés kialakítására vonatkozó településképi követelmények egyszerűsödnek.

Felhívom a figyelmet, hogy a rendeletben továbbra is szerepelnek bejelentés köteles tevékenységek, melyekről – ha építkezésbe kezd – a településképi rendelet és a kerületi építési szabályzat együttes alkalmazása nyújt információt.

A településképi követelmények, előírások betartása a lakosság részéről valamint azok felügyelete, koordinálása az Önkormányzat részéről közös ügyünk, a kerületi városkép, a rendezett és igényes lakókörnyezet megőrzésének érdekében.

Budapest, 2022. június 8.

Tisztelettel:

Őrsi Gergely

Polgármester megbízásából eljárva,

Trummer Tamás

főépítész

Címlap