Tiszteletadás Klebelsberg Kunónak

Kulcsszavak Megosztás

A volt vallás- és közoktatásügyi miniszterre emlékeztek.

A Klebelsberg Kultúrkúria parkjában álló Klebelsberg Kuno-szobornál tartottak megemlékezést a volt vallás- és közoktatásügyi miniszter születésének 147. évfordulóján november 11-én. A tiszteletadáson Marosvári István, az ökumenikus iskola tanára elevenítette fel az egykori kultúrpolitikus életútját és munkásságának fontos lépéseit.

A főhajtáson koszorút helyezett el a Klebelsberg-szobornál Őrsi Gergely polgármester, Csabai Péter elöljáró és Makra Krisztina képviselő a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat nevében, Vámos Ágnes igazgató a Klebelsberg Kultúrkúria képviseletében, Rósa Viktor igazgató a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium nevében, Marosvári István a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola nevében, Kretz Éva elnök és Szlovák Gyuláné elnökhelyettes a II. kerületi Német Önkormányzat nevében, Küller András és Helter Ferenc a Német Ház Alapítvány nevében, valamint Erdősi-Boda Katinka elnök és Erdősi Károly a Klebelsberg Kuno Emléktársaság nevében.

Címlap