2024. június 25.

Védekezzünk a parlagfű és a gyomnövények ellen!

Kulcsszavak Megosztás

A Kormányhivatal is ellenőrzi a parlagfüves területeket.

A II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztálya ismét felhívja az ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy ingatlanjaikon időben gondoskodjanak a növényvédelmi munkálatok elvégzéséről. Valamint arról sem szabad megfeledkezni, hogy az ingatlan és az úttest közötti szakasz rendben tartása is a tulajdonosok vagy a lakók kötelezettsége, amelyet a Fővárosi Közgyűlés a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) rendelete szabályoz.


A törvény nem jelöl meg határidőt arra vonatkozóan, meddig kell a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Amennyiben azonban elmarad a parlagfűirtás, és virágbimbós állapotú parlagfű található az ingatlanon, úgy a hatóság azonnali kényszerkaszálást rendelhet el, amelyről az ingatlantulajdonos vagy földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. A kaszálás költsége teljes egészében a tulajdonos(oka)t terheli.

Az emberi egészséget veszélyeztető más allergén gyomnövények esetében a hatóság első lépésben határidő megadásával kötelezi az ingatlan tulajdonosát vagy a föld használóját, hogy gyommentesítési kötelezettségének eleget tegyen. Amennyiben a döntésben megadott idő eredménytelenül telik el, úgy ebben az esetben is kényszerkaszálást rendelnek el.

A törvény rendelkezése alapján növényvédelmi bírság kiszabását kell kezdeményezni az arra jogosult hatóságnál az ingatlantulajdonos ellen, ha elmulasztja az ingatlanán a parlagfű vagy egyéb allergén gyomnövény elleni védekezési kötelezettségét.
A Környezetvédelmi Osztály munkatársai továbbra is fokozottan ellenőrzik a belterületi földeket, telkeket, és megteszik a szükséges, jogszabályban előírt intézkedéseket. Parlagfűvel vagy más allergén gyommal fertőzött telek esetén a [email protected] e-mail-címen lehet bejelentést tenni.

A Kormányhivatal arról adott tájékoztatást, hogy már májusban megkezdték a parlagfüves területek ellenőrzését. További részeltek a letölthető tájékoztatójukban.

Címlap