Házi gyermekorvosi körzetek

Kulcsszavak Megosztás

A házi gyermekorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket – sürgős ellátást igénylő eset kivételével – az érkezés igazolt sorrendjében fogadja, de a rendelési idő egy részében biztosítani kell az előjegyzés lehetőségét is, ennek részleteiről érdeklődjön választott orvosától, mivel mindenki saját maga határozza meg az előjegyzés vezetésének módját.

Feladatait a házi gyermekorvos a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

A házi gyermekorvos az ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14–18. év közötti személyeket is elláthatja.

A házi gyermekorvos köteles ellátni az ellátási területén (körzetben) lakókat, a hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

Intézmények