Hirdetmény - II. ker. Tárogató út 9. ingatlan előtti járda gyomosságának ügye

Archív   |   2022, szeptember 21 - 10:27Send by email

A Budapest II. kerület Tárogató út 9. ingatlan előtti közterületi járda gyommentesítési kötelezettség elmulasztásának ügye

HIRDETMÉNY


XVII-1070/2022 ügyiratszámon elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás indult a 1021 Budapest, Tárogató út 9. szám alatti 11151 hrsz.-ú ingatlant a Tárogató út felől övező közterületnek, az ingatlan és a közút közötti területének gyommentesítési kötelezettségének elhanyagolása miatt.


Az eljárás során a központi-ingatlannyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam a Budapest, II. Kerület 11151 hrsz.-ú magáningatlan tulajdonosait illetően. Mivel Hartmann Győző Antal ingatlantulajdonos a tulajdoni lapon rögzített adatok alapján a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem található, így nem rendelkezik érvényes magyarországi lakóhellyel, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88 § (1) bek. b) pontja alapján őt hirdetmény útján tájékoztatom.


Az Ákr. 88. § (1) bekezdése alapján Hartmann Győző Antal Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán és a Hatóság honlapján tájékozódhat az eljárással kapcsolatban.


Közlöm az érintettel, hogy a XVII-1070-3/2022 ügyiratszámú határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztályán az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átveheti.


Az Ákr. 85 § (5) bek. b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséggel élhet az Ákr 118. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Kifüggesztés – megjelenés első napja: 2022. szeptember 22.

Hirdetmény levételének napja: 2022. október 10.

A jogorvoslat benyújtásának határideje: 2022. október 24.