Hirdetmény - II. kerület Hűvösvölgyi út 77. fakivágás ügye

Archív   |   2022, november 25 - 09:36Send by email

A II. kerület Hűvösvölgyi út 77. szám alatti ingatlanon fás szárú növények kivágásának engedélyezése ügyében született döntés hirdetmény útján történő közlése

HIRDETMÉNY


A XVII/878-4/2022. ügyiratszámon döntés született a 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 77. szám alatti 11158 hrsz.-ú magáningatlanon kérelmezett fakivágás ügyében.


Az eljárás során a központi ingatlan-nyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam a 11158 hrsz.-ú ingatlan társtulajdonosát illetően. Mivel Schuster Gabriella társtulajdonos a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, ezért ezen ügyfelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény útján tájékoztatom.


Az Ákr. 88. § (1) és 89. § (2) bekezdés alapján az ingatlantulajdonos Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán és a Hatóság honlapján tájékozódhat az eljárással kapcsolatban.

Közlöm az érintettel, hogy a fenti számú határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály hivatali helyiségében az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átveheti.


Az Ákr. 85. § (5) bek. b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséggel élhet az Ákr. 118. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Kifüggesztés – megjelenés első napja: 2022. december 01.

Hirdetmény levételének napja: 2022. december 19.

A jogorvoslat benyújtásának határideje: 2023. január 02.