Budapest II. kerület közterületnév- és címjegyzékei

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerület közterületnév- és címjegyzékei

Budapest II. kerület közterületnév-jegyzékét, valamint megszűnt közterületnevek jegyzékét - a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése, vagyis a Fővárosi Közterületnév-jegyzékre vonatkozó előírások szerint - levéltári források alapján állította össze Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztálya. Az alábbi, az elmúlt 150 évben keletkezett forrásokat használtuk fel a két kerületi közterületnév-jegyzék összeállításához: a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, Hidegkút/Pesthidegkút Nagyközség Képviselő-testülete, Nagykovácsi Község Képviselő-testülete, a Fővárosi Tanács, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága, Budapest II. kerületi Tanács, Budapest II. kerületi Tanács VB, a Fővárosi Közgyűlés, valamint Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyveit, továbbá - a Hungaricana térképi adatbázisában fellelhető - közel félszáz a XVII. század végétél a XX. század végéig terjedő korszak várostérképeit, kataszteri térképeit. Valamennyi forrás Budapest Főváros Levéltárában található, kivéve a Nagykovácsira vonatkozó források, melyek a Pest Megyei Levéltárban találhatóak.

Budapest II. kerület közterületeinek címjegyzékei a központi címregiszterben (a továbbiakban: KCR) rögzített címeket tartalmazzák. A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően lefolytatott címképzési/címkezelési eljárások során kerültek rögzítésre a KCR-ben az itt található címek. Ezek a címek az adott ingatlanok tulajdoni lapjainak cím rovatában (a helyrajzi szám alatt és az I. Rész felett) is megjelentek már, így minden hatósági és egyéb eljárásban, melynél szükséges megadni az adott ingatlan címét, kizárólag a tulajdoni lap bizonyítja ezen ingatlanok címét. Címigazolás nem adható ki a KCR-ből, mivel a KCR-t érintő címképzési/címkezelési eljárás nem tartozik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá.

Amennyiben az itt található címhez képest az adott ingatlanba bejelentkezett személy lakcímkártyáján eltérő adat található, akkor bármelyik kormányablaknál el lehet intézni a lakcímkártya cseréjét. Az ilyen címváltozást a törvény költözéssel nem járó lakcímváltozásnak nevezi, mely nem minősül adatváltozásnak. Tekintettel arra, hogy a 2021. évben elindított kormányzati Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás ma már lényegében minden állami szervre, távközlési és közműszolgáltatóra (a kormányzati tervek szerint a közeljövőben a hitelintézetekre is) kiterjed, így gyakorlatilag az állampolgár számára semmiféle bejelentési kötelezettséget nem jelent a költözéssel nem járó lakcímváltozás.

Hivatalunk szívesen várja mind a közterületnév-jegyzékekkel, mind a közterületek címjegyzékeivel, címrendezésével kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket az alábbi e-mail címen: [email protected] 

 

Budapest II. kerület közterületnév-jegyzéke

 

Budapest II. kerület megszűnt közterületnevek jegyzéke

 

 

Budapest II. kerület közterületeinek címjegyzékei

 

A, Á


Ábránd utca

Ábrányi Emil utca

Áchim András utca

Ady Endre utca
Áfonya utca

Áldás utca

Ali utca
Álmos vezér utca

Alsó Törökvész út
Alsó Völgy utca
Alsó Zöldmáli út
Alvinci út
Apáca utca
Apostol utca

Arad utca
Aranka utca
Arany János utca

Aranybulla utca
Árpád fejedelem útja
Árpád utca

Árvácska utca

Aszú köz
Aszú utca
Attila utca
Avedik utca

B

Baba utca
Badacsony utca
Bajnok utca
Bajvívó utca
Baka utca
Bakfark Bálint utca
Balogh Ádám köz
Balogh Ádám utca
Balogvár utca
Barlang utca
Barlangkapu utca
Barsi utca
Bátori László utca
Battai lépcső
Battai út
Batyu utca
Bécsi út
Bég utca
Bem rakpart
Bem József tér
Bem József utca
Bercsényi utca
Berkenye utca
Bethlen Gábor utca
Bimbó út
Bimbó köz
Birsalma utca
Bocskai István útja
Bodrog utca
Bogár lépcső
Bogár utca
Bognár utca
Bolyai utca

Borbolya utca

Boróka utca

Botond vezér utca

Bölény utca

Bölöni György utca

Branyiszkó út

Brassó utca

Buda vezér utca

Budajenő utca

Budakeszi út

Buday László utca

Budenz út

Bujdosó köz

Bulcsu vezér utca

Búzavirág utca

Bükkfa utca

C-Cs

Cenk utca

Cimbalom köz

Cimbalom utca

Cirbolya utca

Cirok utca

Csalán köz

Csalán út

Csalit utca

Csalogány utca

Közérdekű