Épített Környezetért Felelős Igazgatóság - Településrendezési Osztály

Kulcsszavak Megosztás

A Településrendezési Osztály feladatai

Erdei Gyula osztályvezető

Munkatársak: Szabó Péter Csaba, Sulán Gabriella, Szeitner - Láng Zsófia Lilla, Vida-Rózsa Bernadett, Szabó Tamás

e-mail: [email protected]

Ügyintézéssel kapcsolatos kifogás, észrevétel kezelése: [email protected]


A Településrendezési Osztály, a területfejlesztési ágazaton belül a Képviselő-testület feladat- és hatásköréhez kapcsolódva döntés-előkészítést végez és a végrehajtásban közreműködik az alábbiak szerint:

A II. kerület területén a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének/módosításának vagy készíttetésének, véleményezésének és jóváhagyásának lebonyolítása.

Helyi építésüggyel kapcsolatos rendeletek — pl.: helyi építési szabályzat …,— nyilvánosságának biztosítása.


A Településrendezési Osztály főbb tevékenységei:

1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS - Településfejlesztési- rendezési tervek készítettése és módosítása előkészíti a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet,

lefolytatja a véleményezési eljárást a helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása előtt, nyilvántartja a helyi építési szabályzatot és a szabályozási terveket,

előkészíti a változtatási tilalomről szóló rendeletet, előkészíti a főváros szabályozási kerettervének előzetes módosítási javaslatát,

a településfejlesztési és településrendezési ügybekben ellátja a közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok intézésével kapcsolatos feladatokat,

kapcsolatot tart a lakossággal, a civil és önkormányzati szervekkel, szervezetekkel.

Linkek:

2. ÉRTÉKVÉDELEM - Épített és természeti örökségünk védelme érdekében nyilvántartja a helyi védelem alatt álló értékeket,

feltárja, számba veszi, (fejleszti, őrzi) a helyi építészeti örökség értékeit, biztosítja azok védelmét,

előkészíti a rendeletet a helyi védetté nyilvánításról, vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről,

közreműködik a műemléki értékek és a helyi építészeti örökség felkutatására, számbavételére és értékelésére irányuló munkálatokban.

Az Értékvizsgálati dokumentáció itt érhető el, melyben az értékvizsgálati dokumentáció sorszáma (ÉVD.) szerint kereshető a kérdéses ingatlan.

3. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő‐testületének a településterv, a településtervi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 27/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelet szerint a partnerektől beérkező észrevételek, vélemények, illetve javaslatok összesítése.


A partnerségi egyeztetésre közzétett dokumentációk az alábbi linken érhetők el: http://archiv.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/hirdetmenyek/partnersegi_egyeztetes

4. MONITOROZÁS

közreműködik a kézikönyv és a telelpülésképi rendelet monitorozásában: az ilyen típusú észrevételeket elektronikus levélben kérjük a [email protected] címre küldve megadni (a levél tárgyaként kérjük feltüntetni: "MONITOROZÁS 2021")

Közérdekű