Gazdasági Igazgatóság - Pénzügyi Osztály

Kulcsszavak Megosztás

A Pénzügyi Osztály feladatai

Államháztartás rendje szerinti pénzügyi feladatok végrehajtása.

Ellátja mindazokat a pénzügyi-számviteli feladatokat, amelyeket a hatályos jogszabályok, rendeletek, az Önkormányzat Képviselő testülete, Bizottságai hatáskörébe utalnak.

Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, intézmények banki utalási feladatainak ellátása.

Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint az Intézmények adóbevallási kötelezettségének teljesítése a Nemzeti Adóhivatal felé.

Ellátja a Szociális- és Köznevelési Intézmények pénzkezeléssel, pénzellátással kapcsolatos feladatait.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeihez kapcsolódó kimenő számlák kiállítása.

Az Önkormányzat, illetve Intézményeinek pályázaton elnyert pénz összegeinek elszámolásával kapcsolatos feladatok.

Pályázati összegek nyilvántartása, pályázati díjak be- és kifizetése.

Köztemetési számlák nem az Önkormányzatot terhelő tételeinek továbbszámlázása.

Egyéb eljárási bírságok nyilvántartása.

Működteti az Önkormányzati és Hivatali házipénztárt, készpénz be és kifizetéseket teljesít.

Közérdekű