Hatósági Igazgatóság - Igazgatási Osztály

Kulcsszavak Megosztás

Az Igazgatási Osztály feladatai

Az Igazgatási Osztály klasszikus hatósági feladatokat lát el három nagy ügycsoport, az általános igazgatás, az anyakönyvezés és a kereskedelmi igazgatás területén.


Az általános igazgatási ügyek területén az alábbi konkrét feladatokat látja el az Igazgatási Osztály:

 • Birtokvédelem - 2013. évi V. törvény, 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet alapján
 • Hagyatéki eljárás, hagyatéki, gondnoki leltárfelvétel - 2010.évi XXXVIII. törvény, 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet alapján
 • Címnyilvántartás - 1992. évi LXVI. törvény, 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet, 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet alapján.

A kereskedelmi ügyek területén az alábbi konkrét feladatokat látja el az Igazgatási Osztály:

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, üzletköteles termékek működési engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartás vezetése - 2005. évi CLXIV. törvény, 210/2009.(IX. 29.) Korm. rendelet alapján

Telep létesítésének bejelentése, telep engedélyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartás vezetése - 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján

 • Szálláshely szolgáltatók nyilvántartásba vétele, ellenőrzése, nyilvántartás vezetése - 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján
 • Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartás vezetése - 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet alapján
 • Vásárok, piacok működésével kapcsolatos engedélyek kiadása, ellenőrzése, nyilvántartás vezetése - 55/2009.(III. 13.) Korm. rendelet alapján
 • Zenés, táncos rendezvények, szabadtéri rendezvények engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartás vezetése - 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján.

A nyilvántartások elérhetőek: www.masodikkerulet.hu/node/41932
 

Az anyakönyvi ügyek területén az alábbi konkrét feladatokat látja el az Igazgatási Osztály:

 • Anyakönyvi kivonatok kiadása - 2010. évi I. törvény, 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet alapján
 • Hatósági bizonyítvány kiadása - 2010. évi I. törvény, 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet alapján
 • Állampolgársági ügyek, állampolgársági eskütétel - 1993. évi LV. törvény, 125/1993. (IX.22) Korm. rendelet alapján
 • Haláleset anyakönyvezése - 2010. évi I. törvény, 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet alapján
 • Házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése - 2010. évi I. törvény, 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet alapján
 • Névváltozási ügyek intézése - 2010. évi I. törvény, 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet alapján
 • Külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezése - 2010. évi I. törvény, 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet alapján
 • Otthon születés anyakönyvezése - 2010. évi I. törvény, 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet alapján
 • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele - 2013. évi V. törvény alapján
 • Házasságkötés külső helyszínen, önként vállalt igazgatási szolgáltatásként - 2010. évi I. törvény alapján.

Közérdekű