Hatósági Igazgatóság - Környezetvédelmi Osztály

Kulcsszavak Megosztás

A Környezetvédelmi Osztály feladatai

1. Állatvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyek:

 • Állattartás általános szabályainak ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárások
 • Kedvtelésből tartott állatok tartási szabályainak ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárások
 • Állatvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági eljárások
 • Ebtartással kapcsolatos problémák kezelése
 • Haszonállat tartására vonatkozó tájékoztatás
 • Méhészet bejelentése (méhészek és méhvándorlás nyilvántartása)
 • Kóborló róka/vaddisznó bejelentése, és kezelése
 • Ebösszeírás megszervezése

2. Közterületi fakivágással kapcsolatos hatósági engedélyezési ügyek:

 • Közterületen álló fás szárú növény kivágásához szükséges engedélyezési hatósági eljárások lefolytatása.

3. Magáningatlanon történő fakivágással kapcsolatos hatósági engedélyezési ügyek:

 • Magáningatlanon álló fás szárú növény kivágásához szükséges engedélyezési hatósági eljárások lefolytatása.

4. Zöldfelületen történő parkolással kapcsolatos hatósági ügyek:

 • Szabálytalan várakozás tekintetében, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás ügyében hatósági eljárás lefolytatása.

5. Belterületi növényvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyek:

 • Belterületi növényvédelemmel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása (allergén gyomnövények és parlagfű elleni védekezés elrendelése).

6. Kutak vízjogi engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyek:

 • A kutak létesítésével, átalakításával, üzemeltetésével és fennmaradásával, valamint megszüntetésével kapcsolatos hatósági eljárások és ehhez kapcsolódóan a szükséges vízjogi engedély megadása.

7. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyek:

 • Hulladék közterületre való elhelyezése ügyében, illetve a köztisztaságra vonatkozó panaszok kivizsgálásának ügyében történő hatósági eljárások lefolytatása.
 • Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó hulladékok elszállításának megszervezése.

8. Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyek:

 • Gépészeti/műszaki berendezésekből (klíma, hőszivattyú, stb.), üzemi- szabadidős létesítményektől (vendéglátó egységek, kereskedelmi egységek) származó; építési tevékenységből származó zajproblémák, zajterhelések kivizsgálása.
 • Üzemi,- szabadidős tevékenységet végző üzemeltetők részére zajhatárérték megállapítása.
 • Alkalmi rendezvények bejelentése

Közérdekű